3D model og Havnegadeboksen

Se model af Flodbyen i stor skala og besøg Havnegadeboksen, der er info-stedet for Flodbyen Randers.

Rundt om Havnegadeboksen er der placeret nogle infostandere og her kan alle, der er interesserede i at vide mere om Flodbyen Randers, til enhver tid komme forbi og se materiale om byudviklingsprojektet og fremtiden for arealerne omkring Randers Havn.

I glascontaineren står en 3D-bymodel af Flodbyen Randers. Modellen viser den samlede byudvikling som byrådet har besluttet med vedtagelsen af udviklingsplanen. Det er dog planen, at de enkelte delområder udskiftes i modellen i takt med realiseringen af de konkrete projekter, så alle løbende kan følge udviklingen. Modellen kan også lejlighedsvis anvendes til indledende dialoger om projekterne, f.eks. ved anvendelse af midlertidige modeludsnit af de enkelte delområder.

Havnegadeboksen åbnes, når der er særlige borgerinddragelsesperioder i forbindelse med udviklingen af Flodbyen. Når Havnegadeboksen er åben, kan du altid få en snak med en relevant medarbejder fra Randers Kommune, som står klar til at svare på dine spørgsmål eller tage imod dine kommentarer om projektet.