Forum for Flodbyen Randers

Der er nedsat et åbent forum for Flodbyen Randers. Tilmeld dig og læs mere her.

Formålet med forummet er at skabe en god platform for dialog, hvor du som medlem inviteres til at debattere, kommentere, give input og feedback til byudviklingsprojektet Flodbyen på særlige forummøder og workshops

Forum for Flodbyen Randers er en videreførelse af Forum for Byen til Vandet. Byen til Vandet-forum blev nedsat i 2018 ud fra et ønske om at kunne mødes og drøfte visioner, planer og drømme for byens fremtid i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen for Flodbyen Randers. Medlemmer af forum har på løbende halvårlige møder f.eks. kommenteret og givet input til de tre teams i parallelkonkurrencen, som efterfølgende indgik i dommerkomitéens valg af vinderteam.