Udbygning i etaper

Udviklingen af Flodbyen Randers kommer til at foregå i afgrænsede etaper.

Den betydelige udvikling af Randers midtby, som kommer til at finde sted med realiseringen af Flodbyen Randers, kræver en robust og fleksibel plan, som sikrer, at området kan udvikles i afgrænsede etaper; dels for at sikre en afbalanceret udvikling med en hensigtsmæssig sammenhæng mellem udgifter og indtægter, dels for at sikre velfungerende og afrundede bykvarterer og byrum, som kan "stå alene", hvis de efterfølgende etaper måtte blive forsinket eller ændret. Der er i udviklingsplanen lagt vægt på, at etapeplanen afspejler en ambition om at sikre forbindelsen fra bymidten til vandet, naturen og de nye, attraktive byrum så tidligt som muligt i udviklingsprocessen.

Etapeplanen fokuserer derfor især på, hvordan etape 1 kan realiseres med fokus på et samlet helhedsgreb, men hvor de enkelte delområder samtidig kan stå alene, indtil realiseringen af de efterfølgende områder realiseres. For de efterfølgende etaper er fokus i udviklingsplanen især på at sikre fleksibilitet og rummelighed, så de ændringer i samfunds- og markedsmæssige forhold, som vil ske i løbet af realiseringen af Flodbyen Randers, kan håndteres bedst muligt.• Etape 0: Justesens Plæne og Tronholmen

  • Etape 0: Justesens Plæne og Tronholmen
  • Etape 1: Brotoften, Bolværksgrunden og Busterminalen
  • Etape 2: Nordhavnen og kvartererne omkring Toldbodgade
  • Etape 3: Områder omkring Klimabroen
  • Etape 4: Pieren og Sydhavnen