Ombygning af tilslutningsanlæg langs E45 og etablering af støjskærm

Vejdirektoratet ombygger tre tilslutningsanlæg ved Randers. Samtidig bliver der etableret støjskærm ved Helsted. Informationer om projektet kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside.

Foto: Vejdirektoratet

I perioden 2022-2025 ombygger Vejdirektoratet tilslutningsanlæggene <43> Sdr. Borup, <40> Randers C, <39> Randers N samt nogle af vejene omkring tilslutningsanlæggene langs E45. Samtidig etablerer Vejdirektoratet samkørselspladser på strækningen og en støjskærm langs østsiden af motorvejen ved Helsted mellem Randers C og Randers N. Ombygningen af tilslutningsanlægget ved Randers C indeholder også udvidelse af krydset ved Viborgvej og Fladbrovej.

Ombygningen af tilslutningsanlæggene sker for at øge kapaciteten i rampeanlæggene samt klargøre dem til en fremtidig udbygning af motorvejen. Projektet er en del af Folketingets ”Infrastrukturplan 2035”