Helhedsplan for Over Hornbæk

Der skal laves en ny bydel med blandede boligformer og respekt for naturen og landskabet.

Helhedsplanen for Over Hornbæk omfatter et areal på ca. 60 hektar med plads til ca. 287 nye boliger. Området er i dag et kulturlandskab med hovedsageligt landbrugsdrift.

Helhedsplanen synliggør, hvordan den overordnede struktur for bebyggelse, veje, natur, vandveje og bassiner skal disponeres, inden der laves en mere detaljeret lokalplanlægning.

Med planlægningen vil det over de kommende år udvikles til en ny bydel med boformer bestående af parcelhuse, rækkehuse, dobbelthuse, seniorboliger i to etager samt udlæg af grønne kiler, skovrejsning, rekreative forbindelser og vandbassiner.

Den nye planlægning har respekt for fællesskab, natur og miljø. Landskabets naturlige lavninger og vandveje indgår som rekreative elementer i områdets grønne kiler. Overfladevand udnyttes derved, så det skaber oplevelses- og herlighedsværdi

Helhedsplanen rummer en robust udbygningsplan, der giver mulighed for at byggemodne og udvikle i mindre etaper. På den måde kan nye boligområder blive etableret og færdigudviklet i et passende tempo.