Houmeden i nye klæ’r

Inden længe, faktisk allerede i næste måned ankommer nyt inventar til Houmeden og Erik Menveds Plads.

Nye bænke, effektlys og flere træer skal højne bylivskvaliteten i området og styrke stedets identitet. Håber I vil tage godt imod og lægge vejen forbi, når I er Randers Midtby.

Projektet har taget udgangspunkt i de stedsbundne kvaliteter og de historiske bygninger og er derfor specialdesignet til netop det sted.