Hvordan ændrer midtbyen sig?

Det vigtigste for en levende midtby er, at den tilbyder noget, der er værd at komme efter. Det arbejder vi med i Randers, hvor den røde tråd er originale, lokale initiativer, hygge og handel.

Midtbyen forandrer sig, når vi bruger den, og mange mennesker sætter hver dag deres præg på Randers. Herunder kan du se et udpluk af de forandringer, der sker i bymidten.

Der bliver færre butikker men flere spisesteder og klinikker

Det er en generel tendens i stort set alle byer, at antallet af butikker falder. Det gør det også i Randers. Vi handler mere på nettet, og vi kører efter de mest attraktive butikker.

Men Randers midtby er speciel, fordi en stor del af butikkerne er selvstændige erhvervsdrivende, som ikke er med i en butikskæde. Det giver noget særligt at komme til Randers efter, men det gør også den enkelte butik mere sårbar over for lange åbningstider og ejerens lyst til at blive ved.

I midtbyen er der ca. 150 butikker og ca. 220 byerhverv som restauranter, cafeer, frisører, hotel, fitnesscentre og klinikker. Udviklingen i detailhandlen peger i retning af, at der vil komme flere spisesteder og byerhverv og færre butikker. De to ting supplerer i højere grad hinanden og danner en samlet oplevelse, som også kan indeholde kulturtilbud eller andre gøremål. Mange butikker har også en webshop, og nogle vil i højere grad udvikle sig til showrooms, hvor internetbutikken er det vigtigste.

Der bliver flere boliger

Midtbyen rummer mange tidligere erhvervs- og kontorlokaler, som er oplagte at omdanne til attraktive byboliger. Den proces er nu igang, og over de kommende år vil der blive flere og flere beboere i midtbyen. Her er flotte gamle bygninger og spændende gårdrum, og Randers´ kuperede profil giver mulighed for at få en bybolig med udsigt til vandet.

Der kan ikke laves boliger i stueetagerne i de centrale handelsgader i bykernen, men i de gader, der ligger omkring den kan boliger være en god løsning. Boliger giver et liv i byen, når butikkerne har lukket, og de kan give en større tryghed for dem, der færdes i gaderne om aftenen. Beboerne bruger også byens rum på en anden måde, end de gæster, der besøger midtbyen.

Flere steder i midtbyen er der spændende projekter undervejs, hvor tidligere erhvervslokaler ombygges til boliger. På midtbykonferencen holdt Brian Andersen og Jesper Fangel et oplæg om omdannelsesprocessen.

Vi får færre ledige lejemål

I Randers Kommune holder vi øje med udviklingen i byens lokaler. Antallet af tomme erhvervslejemål i stueplan er generelt faldende, og vi oplever at der bygges om og moderniseres mange steder. Enkelte lejemål har stået tomme længe, og ser triste ud. Her er der ofte tale om at der er skader på bygningen eller andre forhold som gør, at den ikke uden videre kan lejes ud.

Både Randers Kommune, Randers City og byens mæglere har løbende kontakt til såvel ejerne som nuværende og potentielle erhvervsdrivende i midtbyen.