Kortlægning af Randers midtby

I 2020 gennemførte vi en kortlægning af Randers midtby, som kortlægger byens karakterer.

I efteråret 2019 vedtog Byrådet en strategisk midtbyplan for Randers Midtby. Strategien åbner op for den retning Randers Midtby skal bevæge sig i og hvad man overordnet set gerne vil opnå for byen. Når vi planlægger for midtbyen tager vi udgangspunkt i de fire strategiske indsatser:

  • Noget at komme efter
  • Inviterende med grønne oaser
  • Et mødested hele døgnet
  • Også om 100 år

Hvorfor mapping?

Vi vil gerne sikre at vi på vejen til målet får etableret langsigtede, økonomisk og socialt bæredygtige løsninger.

Nye løsninger og tilføjelser til byen skal være af høj arkitektonisk kvalitet og være i et formsprog der skaber en positiv dialog med den eksisterende by og den historiske bygningsarv. Den strategiske plan for Randers Midtby minder os om at der er mange ønsker og behov der skal opfyldes i byen, men at ikke alle steder kan det hele. Der er krav til drift og service som f.eks. affaldshåndtering, bil- og cykelparkering, samtidig med at vi skal sikre byens herlighedsværdi og relevans for gæster og borgere. Mappingen giver os en pejling på hvor behovet er størst, hjælper os til at betragte byen som en helhed og udvikle midtbyen på en måde så der skabes et bredt udbud af oplevelser i den mangfoldige by som Randers er.