Kvarterer

Midtbyen består af mange forskellige kvarterer, gader og pladser. I udviklingsplanen har vi opdelt den i 6 områder, som har potentiale for at udvikle sig i forskellig retning.

Den historiske bykerne skal fortsat være mødestedet og rammen om handelslivet, restauranter og inviterende stueetager.

Langs Østervold og op ad Mariagervej ligger en perlerække af kultur- og uddannelsesinstitutioner samt større byrum, der kan danne rammen om arrangementer, og i Sømmen flettes midtbyen sammen med Byen til Vandet. Her sætter Byen til Vandet takten, og fokus er på gode forbindelser mellem det nye og det gamle.

I de øvrige kvarterer ser vi, at der kommer flere boliger - også i stueetagerne - sammen med et blandet udvalg af byerhverv.