Strategisk udviklingsplan for midtbyen

Randers Byråd vedtog den strategiske udviklingsplan for Randers midtby i december 2019.

I løbet af 2018 og 2019 har Randers Kommune udviklet en strategisk plan for, hvordan Randers midtby kan udvikle sig. Planen er skabt med afsæt i ideer og ønsker til udviklingsprojekter, som løbende er sendt til forvaltningen og ikke mindst i dialog med en sparringsgruppe og gennem en åben konference om midtbyen.

Planforslaget kom i offentlig høring fra 8. oktober til 5. november, og der kom ikke høringssvar. Herefter er den strategiske udviklingsplan behandlet i økonomiudvalget og blev 9. december vedtaget af Randers Byråd.

Planen sætter retningen for udviklingen af midtbyen og har fire indsatsområder:

  • Noget at komme efter
  • Inviterende med grønne oaser
  • Brug midtbyen – hele døgnet
  • Midtbyen – også om 100 år.

Der er i forbindelse med budget for de kommende år afsat 2 mio. kr. årligt i både 2020 og 2021 til at støtte det videre arbejde i midtbyen. Midlerne bliver disponeret i overensstemmelse med strategien og i dialog med midtbyens interessenter. Større anlægsmidler skal finansieres særskilt.

Herunder ses udvalgte illustrationer fra planen.