Vejen frem

Det vigtigste for en levende midtby er, at den tilbyder noget, der er værd at komme efter. Det arbejder vi med i Randers, hvor den røde tråd er originale, lokale initiativer, hygge og handel.

Midtbyen forandrer sig, når vi bruger den, og mange mennesker sætter hver dag deres præg på Randers. Herunder kan du se et udpluk af de forandringer, der sker i bymidten. 

Der investeres i Randers

Efter en lang periode med svære vilkår, er de private investorers øjne nu igen rettet mod Randers. Det kan vi se både i forhold til byggeri af nye boliger, investeringer i butiks- og erhvervslokaler samt interesse for visionen i Byen til Vandet.

Der er et momentum, som vi skal være gode til at gribe og spille med på.

Ny gadebelysning gør midtbyen smukkere

I efteråret 2018 udskifter Randers Kommune gamle armaturer i Brødregade og på Rådhustorvet. De nye armaturer bliver med energivenligt LED lys, og inden opsætningen er der gennemført en række tests af forskellige typer og placeringer.

I 2018 og 2019 har vi renoveret en stor del af gadebelysningen i midtbyen. Der er f.eks. kommet nye lamper i Sløjfen og ny stemningsstabende belysning på Rådhustorvet.

Der bliver færre butikker men flere spisesteder og klinikker

Det er en generel tendens i stort set alle byer, at antallet af butikker falder. Det gør det også i Randers. Vi handler mere på nettet, og vi kører efter de mest attraktive butikker.

Men Randers midtby er speciel, fordi en stor del af butikkerne er selvstændige erhvervsdrivende, som ikke er med i en butikskæde. Det giver noget særligt at komme til Randers efter, men det gør også den enkelte butik mere sårbar over for lange åbningstider og ejerens lyst til at blive ved.

I midtbyen er der ca. 150 butikker og ca. 220 byerhverv som restauranter, cafeer, frisører, hotel, fitnesscentre og klinikker. Udviklingen i detailhandlen peger i retning af, at der vil komme flere spisesteder og byerhverv og færre butikker. Mange butikker har også en webshop, og nogle vil i højere grad udvikle sig til showrooms, hvor internetbutikken er det vigtigste.

Der bliver flere boliger

Midtbyen rummer mange tidligere erhvervs- og kontorlokaler, som er oplagte at omdanne til attraktive byboliger. Den proces er nu igang, og over de kommende år vil der blive markant flere indbyggere i midtbyen. Her er flotte gamle bygninger og spændende gårdrum, og Randers´ kuperede profil giver mulighed for at få en bybolig med udsigt til vandet.

Boliger er følsomme overfor støj, og det skal vi tage hensyn til, når vi giver mulighed for at ændre en bygning til boliger. Men boliger giver et liv i byen når butikkerne har lukket, og de kan give en større tryghed for dem, der færdes i gaderne om aftenen.

I Vestergade er der flere spændende projekter undervejs, hvor tidligere erhvervslokaler ombygges til boliger.

På midtbykonferencen holdt Brian Andersen og Jesper Fangel et oplæg om omdannelsesprocessen.

Vi bliver flere mennesker i midtbyen

Mennesker skaber liv, og Randers er i den heldige situation, at vi bliver flere indbyggere i byen og i oplandsbyerne. Det giver et potentiale for at tiltrække flere gæster til bymidten, og dermed få et mere interessant byliv.

I disse år bliver mange kontorlokaler omdannet til boliger, og det betyder, at der vil være mennesker i midtbyen hele døgnet.

Vi får færre ledige lejemål

I Randers Kommune holder vi øje med udviklingen i byens lokaler. Antallet af tomme lejemål i gadeplan var i maj 2018 er stort set det samme som i 2015. I Brødregade og Torvegade er der en proces igang, hvor butikker flytter rundt og hvor de store kæder ændrer i deres koncepter. Det kan betyde, at der f.eks. bliver flere spisesteder eller andre typer butikker end tidligere.

Mange ejendomme står tomme i kort tid, og nogle bliver omdannet til andre formål end butikker. Mulighederne for at bruge stueetagen til andre formål end butik vil være noget af det, vi kommer til at se nærmere på i den strategiske udviklingsplan.

Både Randers Kommune, Randers City og byens mæglere har løbende kontakt til såvel ejerne som nuværende og potentielle erhvervsdrivende i midtbyen.