Strategisk udviklingsplan for midtbyen

Randers Byråd vedtog den strategiske udviklingsplan for Randers midtby i december 2019.

I løbet af 2018 og 2019 har Randers Kommune udviklet en strategisk plan for, hvordan Randers midtby kan udvikle sig. Planen er skabt med afsæt i ideer og ønsker til udviklingsprojekter, som løbende er sendt til forvaltningen og ikke mindst i dialog med en sparringsgruppe og gennem en åben konference om midtbyen. Den strategiske udviklingsplan for Randers midtby blev endeligt vedtaget den 9. december 2019.

Planen sætter retningen for udviklingen af midtbyen og har fire indsatsområder:

  • Noget at komme efter
  • Inviterende med grønne oaser
  • Brug midtbyen – hele døgnet
  • Midtbyen – også om 100 år.

Der er i forbindelse med budget for de kommende år afsat 4 mio. kr. årligt i perioden 2021 - 2023 til at støtte det videre arbejde i midtbyen. Midlerne bliver disponeret i overensstemmelse med strategien og i dialog med midtbyens interessenter. Større anlægsmidler skal finansieres særskilt.

Herunder ses udvalgte illustrationer fra planen.