Et væld af byrumsforsøg i sommeren 2019

I sommeren 2019 har vi kunnet opleve en bred palette af tiltag.

I sommeren 2019 har vi lavet mange tiltag af både midlertidig og mere permanent karakter. Vi har lavet forsøg i Fischersgade, på J.O. Krags Plads og på Østervold, som har haft til formål at gøre vejen fra ankomst til gågade mere inviterende. Det har betydet, at vi nu gør den midlertidige helle i Fischersgade permanent, og vi arbejder på at give det grønne rum ved J.O. Krags Plads en mere spændende karakter.

I Slotsgade på den østlige side af Østervold har Vandmiljø Randers vist en forløber for de demogader for regnvandshåndtering, som bliver anlagt hen over efterår og vinter 2019-20. Det vil ske i Slotsgade, Provstegade og Burschesgade.

I bykernen har der sommeren igennem været mange spændende arrangementer, hvor Rådhushaven og Festugen har trukket mange mennesker til. Der kommer løbende nye funktioner i lokalerne i midtbyen. En af dem er Familiehuset, der startede som et frivilligt eksperiment, der tilbyder et frirum for børnefamilier og andre med små børn.

Engen ved J.O. Krags Plads skal finde sin form fremover i en knap så vil udgave

Forsøgsprojekterne vil bliver suppleret af andre midlertidige tiltag som Rådhushaven og forskønnelsen af Shellgrunden.