Seismisk undersøgelse af Gassum-strukturen

Vær opmærksom på afspærring og omkørsler i den nordlige del af Randers Kommune i forbindelse med, at der i perioden februar-juni 2023 bliver gennemført en seismisk undersøgelse af Gassum-strukturen

I området mellem Randers, Mariagerfjord og Viborg gennemføres i februar-juni 2023 en seismisk undersøgelse. Det foregår på vejene i området med to mini-lastbiler, der udsender vibrationer, som opfanges af geofoner (mikrofoner) lagt på jorden.

Afspærringer og omkørsler

Mens undersøgelsen foregår vil der være afspærringer og omkørsler på den strækning, hvor mini-lastbilerne befinder sig. Det skifter derfor undervejs, hvor undersøgelserne påvirker trafikken.

Formål og ansvar

Undersøgelsen skal give mere viden om de dybere geologiske strukturer, da undergrunden her forventes at være egnet til lagring af CO₂.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har projektansvaret for undersøgelserne, der bliver gennemført af Uppsala Universitet med assistance fra studerende fra Københavns og Uppsala Universitet.