Større vejarbejde ved Havnegade

Lyskrydset ved Busterminalen flytter mod nordøst, der kommer en ny dobbeltrettet cykelsti på Tørvebryggen og de fleste parkeringspladser på Trangstræde flytter til Bolværksgrunden. Læs mere om projektet, der bliver udført for at skabe en mere sikker forbindelse over Havnegade for bløde trafikanter og for at klargøre området til Flodbyen.

I perioden fra august til december 2022 er et større anlægsarbejde i gang ved Havnegade. Konkret vil krydset ved Busterminalen på Havnegade blive flyttet cirka 70 meter mod nordøst, mens der på strækningen fra Regnskoven langs Tørvebryggen og frem til det nye kryds vil blive etableret en ny dobbeltrettet cykelsti. Derudover er der planer om at flytte en stor del af de eksisterende parkeringspladser i Trangstræde cirka 100 meter til Bolværksgrunden.

Sådan bliver trafikken påvirket

Arbejdet er tilrettelagt på en måde, så der stort set altid vil være to spor farbare i begge retninger på Havnegade. Men det vil være nødvendigt at indsnævre vejen i perioder, og da den i forvejen er belastet af trafik, er der risiko for ekstra kø.

Anbefalingen er så vidt muligt at undgå Havnegade, når der er mest trafik, eller at finde alternative ruter

Cykelstien langs Tørvebryggen er spærret, mens den nye dobbeltrettede cykelsti bliver anlagt. Der er afmærket med omkørselsskilte.

Status på projektet

Her kommer korte opdateringer på, hvordan arbejdet skrider frem og, hvad der ventes at ske i den kommende periode.

Derfor bliver arbejdet udført

Den dobbeltrettede cykelsti og det nye kryds vil skabe en mere sikker stiforbindelse for bløde trafikanter langs Tørvebryggen og over Havnegade.

Flytningen af krydset er også en del af Udviklingsplanen for Flodbyen. For ved at flytte indkørslen til Busterminalen cirka 70 meter mod nordøst vil der være plads til at skabe forbindelse mellem Midtbyen og Bolværksgrunden. Netop denne forbindelse er en af grundstenene i Udviklingsplanen for Flodbyen.

Flytningen af parkeringspladserne vil øge bussernes fremkommelighed, da den parkeringssøgende trafik til Trangstræde ofte forsinker bussernes adgang til/fra Busterminalen.

Anlægsøkonomi

I alt er der afsat 11,6 millioner kroner til projektet, hvoraf Vejdirektoratet bidrager med 2,2 millioner kroner fra Statens Cykelpulje.