Strukturplaner

Byrådet besluttede i juni 2021 at udarbejde strukturplaner for 4 byer i Randers Kommune: Stevnstrup, Spentrup, Assentoft og Øster Bjerregrav

En strukturplan skal fastlægge den fysiske udvikling for en by på kort og langt sigte, så der skabes sammenhæng mellem byggeri, grønne områder og udbygning af infrastruktur og service.

Strukturplaner laves med afsæt i borgernes ønsker og afvejes i forhold til bindinger i området, de landskabelige præmisser og byens behov.

Se Byrådets beslutning om at igangsætte strukturplaner her (punkt nr. 283).

Strukturplanen i Øster Bjerregrav er vedtaget. I Stevnstrup har et forslag til strukturplan været i høring. Strukturplan i Assentoft er under opstart i efteråret 2023.

Byen ligger mellem Randers og Langå ca. 6 km sydvest for Randers. Der bor ca. 2.575 personer i Stevnstrup. Byen har oplevet stor vækst på kort tid og er en populær by at bosætte sig i.

I strukturplanen i Stevnstrup har der især været fokus på at skabe sammenhæng i byen og vurdere presset på byens veje og infrastruktur. Samtidig er der i strukturplanen skitseret på 3 udvalgte byrum – ved skolen, i midtbyen og ved åen.

Strukturplan for Stevnstrup

Afventer

Afventer

Byen ligger 8 km vest for Randers ved Viborgvej. Der bor ca. 1.150 personer i Øster Bjerregrav og Over Fussing tilsammen.

Strukturplanen i Øster Bjerregrav har især handlet om at sikre byudviklingsmulighed og tydeliggøre den grønne struktur og byens grønne hjerte ved skole, hal og aktivitetspark.

Se strukturplanen for Øster Bjerregrav og Over Fussing her.

Landdistriktsudvalget godkendte strukturplanen for Øster Bjerregrav på mødet den 4. oktober 2023 (sag nr. 72)

I forlængelse heraf har Byrådet godkendt forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2021 den 30. oktober 2023 (sag nr. 344)

Hvad er en strukturplan?

En strukturplan er et forarbejde til kommune­plan og lokalplan. Den er en helhedsplan for en mindre by, hvor lokal viden i høj grad anvendes ved udarbejdelsen.

En god strukturplan udgør ’rygraden’ i byudvik­lingen og sikrer sammenhæng mellem områder, selvom udviklingen sker over tid. Der er tænkt i helheder og skabt en robust plan, som kan realiseres i etaper gennem kommuneplan og lokalplan.