Lokalplanen for Thors Bakke

Lokalplanen fastlægger rammerne og mulighederne for byggeriet på Thors Bakke.

Den ny lokalplan for Thors Bakke indeholder mange af de samme muligheder som den tidligere lokalplan for området. Blandt andet muligheden for at bygge et højhus i den nordlige ende af bydelen. Her kan der opføres ca. 14.000 etagemeter boliger, hvoraf 10.000 forventes at blive almene familie- og ungdomsboliger.

Lokalplanens mulighed for at bygge et højhus i den sydlige del er til gengæld ny, og det samme er en landskabstrappe, der skal fungere som et grønt byrum og et centralt bindeled til Østervold for fodgængere. Der er i lokalplanen også mulighed for at bygge et p-hus i det sydøstlige hjørne, mens den nuværende Nordens Plads og den grønne plæne på ”biblioteksgrunden”  med den ny lokalplan bliver nedlagt.

Lokalplanen sikrer, at bydelens grundlæggende arkitektoniske princip med karrébebyggelse i tegl videreføres og planen sikrer, at nye boliger opføres i varierende højder, der trapper ned i forhold til terrænet. Endelig sikrer planen, at der vil blive anlagt opholdsarealer til boligerne.

I den nye lokalplan er der ikke mulighed for offentligt byggeri; det er derfor ikke Randers Kommune, som kan eller skal stå for det fremtidige byggeri. Til gengæld har den private bygherre K/S Thors Bakke, som er en del af KPC koncernen, udtrykt interesse for at bygge.

Randers Kommune har derfor indgået en række aftaler med K/S Thors Bakke, der nu skal i gang med at projektere byggeriet. Først herefter vil der være en egentlig tidsplan for, hvornår planerne bliver ført ud i livet.

Baggrunden for lokalplanen

Thors Bakke har udviklet sig markant, siden Thor Bryggeriet lukkede i 2003. I dag er der masser af liv i den 31.000 kvadratmeter store bydel, der blandt andet består af Randers Sundhedscenter, ældreboliger, almene boliger restauranter og en biograf.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-2018 udtalte Byrådet en målsætning om etablering af nye lejemål – primært til unge – i centrum af Randers og med kort afstand til kollektiv trafik. Endvidere udtalte Byrådet, at man ønskede at fortsætte udviklingen på Thors Bakke gennem etablering af attraktive, almene familieboliger. Kommunens tilskud til de almene boliger på Thors Bakke skal finansieres ved salg af kommunens grundarealer på Thors Bakke.

Det er baggrunden for den ny lokalplan – og for de aftaler, som skal sikre, at lokalplanens byggemuligheder kan realiseres.