Trafikplan for Kristrup

Borgere inviteres med til analyse af trafikken i Kristrup i forbindelse med den nye havnevej og Klimabroen.

Kristrup bydel set fra oven. (Foto: Kortforsyningen)

Flere borgere har udtrykt bekymring for den trafikale situation i Kristrup, når den nye havnevej og Klimabroen er etableret. Derfor bliver alle i Kristrup nu inviteret med til at deltage i et analysearbejde, der skal afdække behovet for forbedringer af de trafikale forhold. Miljø- og teknikudvalget har sagt ja til at den går i gang på mødet den 14. december 2020.

Når Randers Kommune i 2021 gennemfører en trafikanalyse i Kristrup med speciel fokus på Clausholmvej, får borgere i lokalområdet rig mulighed for at deltage i arbejdet. Det har miljø- og teknikudvalget besluttet på mødet den 14. december.

Flere borgere i Kristrup er bekymrede for den trafikale situation i området, når den nye havnevej og Klimabroen er etableret. Det er blandt andet kommet til udtryk, da valg af linjeføring af Ny Havnevej og vejen til Klimabroen var i høring i foråret. Da byrådet i efteråret valgte placeringen af Ny Havnevej blev det da også samtidig besluttet, at der skal gennemføres en trafikanalyse i Kristrup med speciel fokus på Clausholmvej.

Nu bliver analysearbejdet så sat i gang. Med den procesplan, som miljø- og teknikudvalget har vedtaget, får borgerne mulighed for fx at komme med input til, hvor de føler sig utrygge i trafikken både nu og i fremtiden, og hvor de mener, der er potentialer for udvikling.

Borgere får brev med invitation

Alle borgere i Kristrup vil modtage et brev i deres e-boks om, at analysearbejdet af trafikken i Kristrup nu bliver sat i gang. Samtidig vil brevet indeholde informationer om, hvornår og hvordan det er muligt at deltage i arbejdet.

Planen er, at alle borgere bliver inviteret til onlinemøde, hvor forvaltningen vil præsentere resultatet af trafiktællinger, uheldsstatistik og lignende. Samtidig får borgerne mulighed for at komme med input til det videre arbejde med analysen og, hvilke udfordringer, der er de vigtigste at få løst. Derudover vil forvaltningen arrangere temagåture om fx støj, sikre skoleveje og fremtidens løsninger. Formålet er her, at borgere i mindre grupper kan uddybe forskellige problemstillinger.

De mange input bliver samlet i en opsamling, der afdækker problemer, potentialer og mulige handlinger. Opsamlingen bliver først præsenteret for borgerne på et møde, hvor den vil være mulig at kommentere. Til sidst vil trafikanalysens samlede resultater blive fremlagt for politikerne.

Anlægsarbejdet af den nye havnevej går i gang næste år og planen er, at havnevejen er færdig i 2023. Samtidig fortsætter forberedelserne til Klimabroen. Når både havnevejen og Klimabroen er færdigbygget, vil det medføre en markant aflastning af trafikken omkring Randers Bro.

Tilmelding til mailingliste

Tilmeld dig vores mailingliste og bliv fuldkommen orienteret. Her vil du løbende modtage invitationer til diverse arrangementer og referater heraf. Du tilmelder dig mailinglisten ved at indtaste navn og e-mailadresse i formularen herunder:

Tilmelding til 1. online borgerdialog (webinar) om trafikken i Kristrup

Du tilmelder dig 1. online borgerdialog (webinar) ved at klikke på knappen herunder. Du tilmelder dig med navn og e-mailadresse.

Registreringer af trygge og utrygge steder på vejnettet i Kristrup

Alle borgere i Kristrup har gennem e-boks modtaget informationsbrev om processen, hvortil der er link til registrering af trygge og utrygge steder på vejnettet i Kristrup. Hvis du ikke har adresse indenfor området Århusvej, Hammelvej og Grenåvej, men ønsker at lave en registrering, er du velkommen til, at kontakte trafikplanlægger Jonas Lambert Nielsen på mail jlni@randers.dk.   

Har du brug for hjælp til at registrere, kan du finde en guide her.

Siden opdateres løbende med de nyeste informationer...