Trafikplan for Kristrup

Borgere inviteres med til analyse af trafikken i Kristrup i forbindelse med den nye havnevej og Klimabroen.

Kristrup bydel set fra oven. (Foto: Kortforsyningen)

Flere borgere har udtrykt bekymring for den trafikale situation i Kristrup, når den nye havnevej og Klimabroen er etableret. Derfor bliver alle i Kristrup nu inviteret med til at deltage i et analysearbejde, der skal afdække behovet for forbedringer af de trafikale forhold. Miljø- og teknikudvalget har sagt ja til at den går i gang på mødet den 14. december 2020.

Når Randers Kommune i 2021 gennemfører en trafikanalyse i Kristrup med speciel fokus på Clausholmvej, får borgere i lokalområdet rig mulighed for at deltage i arbejdet. Det har miljø- og teknikudvalget besluttet på mødet den 14. december.

Flere borgere i Kristrup er bekymrede for den trafikale situation i området, når den nye havnevej og Klimabroen er etableret. Det er blandt andet kommet til udtryk, da valg af linjeføring af Ny Havnevej og vejen til Klimabroen var i høring i foråret. Da byrådet i efteråret valgte placeringen af Ny Havnevej blev det da også samtidig besluttet, at der skal gennemføres en trafikanalyse i Kristrup med speciel fokus på Clausholmvej.

Nu bliver analysearbejdet så sat i gang. Med den procesplan, som miljø- og teknikudvalget har vedtaget, får borgerne mulighed for fx at komme med input til, hvor de føler sig utrygge i trafikken både nu og i fremtiden, og hvor de mener, der er potentialer for udvikling.

Processen

Processen for arbejdet.

  1. Alle borgere i Kristrup blev inviteret til at lave registreringer over den oplevede tryghed/utryghed på vejnettet i Kristrup. Registreringen afsluttede i januar og der blev indsendt 181 registreringer.
  2. På et webinar den 10. februar præsenterede Randers Kommune bl.a. de indsendte registreringer og de trafikale forhold i Kristrup. Webinaret kan genses på siden. Der var 49 tilmeldte til webinaret.
  3. Randers Kommune udarbejder ideer til tiltag på vejnettet ud fra indsendte registreringer, kommentarer fra webinaret og borgerhenvendelser fra de seneste 5 år.
  4. På gåture 28. april inviteres borgerne til dialog om problemstillinger, ønsker, prioriteringer og mulige tiltag til vejnettet i Kristrup. Invitationen er sendt til interesserede og tilmeldingen fremgår af hjemmesiden. 
  5. På 2. webinar den 11. maj vil Randers Kommune samle op på al information. Kommunen præsenterer idekataloget med mulige tiltag, der siden præsenteres for politikerne.

Tilmelding til mailingliste

Tilmeld dig vores mailingliste og bliv fuldkommen orienteret. Her vil du løbende modtage invitationer til diverse arrangementer og referater heraf. Du tilmelder dig mailinglisten ved at indtaste navn og e-mailadresse i formularen herunder:

Gåture

Randers Kommune inviterer borgerne i Kristrup til dialog om problemstillinger, ønsker, prioriteringer og mulige tiltag til vejnettet i Kristrup. Gåturene finder sted onsdag den 28. april i tidsrummet 16:00 - 20:00. Du tilmelder dig ved at udfylde formularen herunder.

Da vi ikke kender til tilslutningen, og fordi der er regler for forsamlinger, vil det præcise tidspunkt på gåturene blive skrevet til dig på mail.

Der vil være 2 ruter igennem Kristrup som vil være mulige at tilmelde sig:

  • Rute 1: Kristrupvej og Clausholmvej
  • Rute 2: Valdemarsvej, R. Hougårds Vej, Vennelystvej, Kristrupvej og Clausholmvej

Er der så stor tilslutning til gåturene, at de ikke kan afholdes på én dag, kan mandag den 26. april 2021, i samme tidsrum, komme i spil.

Nærmere information om COVID-19 forholdsregler, tidspunkter og mødested vil blive sendt på mail, når vi kender til antal deltagere og dermed antal gåture.

Senest tilmelding onsdag den 21. april 2021.

Gåtursruter i Kristrup der bliver mulige at tilmelde sig.

1. online borgerdialog (webinar)

1. online webinar blev afholdt onsdag den 11. februar 2021. Optagelse af webinaret samt input ligger på siden her. 

Registreringer af trygge og utrygge steder på vejnettet i Kristrup

Alle borgere i Kristrup har gennem e-boks modtaget informationsbrev om processen, hvortil der er link til registrering af trygge og utrygge steder på vejnettet i Kristrup. Registreringen er lukket - perioden for indsendelse af trygge og utrygge steder var 18-12-2020 til og med 22-01-2021. Tak for jeres registreringer! Registreringerne kan ses på kortet herunder. 

Borgere får brev med invitation

Alle borgere i Kristrup har modtage et brev i deres e-boks om, at analysearbejdet af trafikken i Kristrup nu bliver sat i gang. Samtidig vil brevet indeholde informationer om, hvornår og hvordan det er muligt at deltage i arbejdet.

Alle borgere er inviteret til et onlinemøde, hvor forvaltningen vil præsentere resultatet af trafiktællinger, uheldsstatistik og lignende. Samtidig får borgerne mulighed for at komme med input til det videre arbejde med analysen og hvilke udfordringer, der er de vigtigste at få løst. Derudover vil forvaltningen arrangere temagåture hvor mulige tiltag kan diskuteres. 

De mange input bliver samlet i en opsamling, der afdækker problemer, potentialer og mulige handlinger. Opsamlingen bliver først præsenteret for borgerne på et møde, hvor den vil være mulig at kommentere. Til sidst vil trafikanalysens samlede resultater blive fremlagt for politikerne.

Siden opdateres løbende med de nyeste informationer...
Sidst opdateret 14-04-2021.