Bybeskrivelser

Bybeskrivelserne fra 2017 giver en vejledende beskrivelse af kommunens byer.

Bybeskrivelserne har tidligere været en del af kommuneplanen, men blev ved kommuneplanrevisionen i 2021 taget ud og placeret på kommunens hjemmeside. Dette dokument er derfor senest opdateret ved kommuneplanrevisionen i 2017 (vedtaget 22. maj 2017) og opdateres ikke herefter. Denne PDF kan anvendes som vejledende, historisk dokument. Bybeskrivelserne er udarbejdet for at sikre, at lokalområdernes særegne kvaliteter tænkes ind i planlægningen for fremtidig udvikling. Se også landsbyregistreringerne for yderligere beskrivelser af byerne i kommunen.

For Randers by er der beskrevet udviklingsmuligheder for de enkelte bydele. Vær opmærksom på, at dette er et historisk dokument, der ikke opdateres og derfor kan dele af materialet være forældet, således at de beskrevne udviklingsprojekter er færdiggjorte, omdøbte eller uaktuelle. Der henvises til nyeste kommuneplan for information om aktuelle udviklingsmuligheder i kommunen.