Detailhandel

Byrådet arbejder for at sikre et stærkt handelsliv i Randers Kommune.

Det handler blandt andet om levende bymidter, et attraktivt aflastningscenter i Paderup og et godt udbud af dagligvarer tæt på borgernes hjem.

Den strategiske planlægning for detailhandel foretages i den overordnede kommuneplan. Her fastlægger byrådet blandt andet, hvor butikker kan placeres, og hvor store butikkerne kan være. Planlægningen skal blandt andet sikre balancen imellem de forskellige butiksområder i Randers Kommune, og styrke områderne hver især ved at placere butikker tæt på hinanden, så de sammen får større tiltrækningskraft.

Detailhandelsplanlægningen revideres sammen med kommuneplanen hvert fjerde år. Du kan se den gældende planlægning for detailhandel i Randers Kommuneplan 2021.