Kommuneplan 2021

Kommuneplanen er den overordnede plan for al fysisk udvikling i kommunen, og her kan borgere og erhvervsliv orientere sig om mål og retningslinjer for arealanvendelse i kommunen.

Randers Byråd har på mødet den 14. juni 2021 vedtaget Kommuneplan 2021, der fastlægger rammen for udviklingen i Randers Kommune i de næste 12 år. Kommuneplanen er digital, og du kan derfor nemt tjekke, hvad planen er i dit område.

Én kommune – seks karakterområder

På byrådsmødet den 18. januar 2021 besluttede byrådet at sende forslaget til Kommuneplan 2021 i offentlig høring. Herefter kunne alle komme med bemærkninger til planen, der skal beskytte og udvikle kvaliteterne i Randers Kommunes byer, landskab og natur.

I Kommuneplan 2021 inddeles Randers Kommune i seks karakterområder: Fjordbyerne, De åbne vidder, Skov- og sølandskabet, Ådalen, Forstæderne og Randers By. Med hver sin identitet og styrke kommer disse nye karakterområder til at skabe rammen for den strategiske udvikling af kommunen som helhed.

Og så er FN’s Verdensmål om bæredygtig udviklingen blevet en integreret del af planen. Det er nu muligt at se, hvordan hvert afsnit i planen bidrager til at indfri målene.

Debat om planen på online borgermøder

I høringsperioden blev der afholdt seks digitale borgermøder. De seks borgermøder fulgte inddelingen i de seks karakterområder. På møderne blev de generelle emner og de vigtigste ændringer i Kommuneplan 2021 gennemgået, men også ændringer, der vedrører det pågældende område specifikt, blev præsenteret. Der var også et interaktivt element, og der var mulighed for spørgsmål og kommentarer. Møderne blev afholdt digitalt den 9., 23. og 25. februar. Var du forhindret i at deltage kan du finde slides og resultater fra spørgeskemaet nedenfor.

Fjordbyerne

Slides fra mødet

De åbne vidder

Slides fra mødet

Randers by

Slides fra mødet

Forstæderne

Slides fra mødet

Skov- og sølandskabet

Slides fra mødet

Ådalen

Slides fra mødet

Høringsperiode

Kommuneplan 2021 var i høring fra den  27. januar 2021. 

Forhistorie

Kommuneplanen skal ifølge planloven revideres hvert fjerde år. Sidste ordinære revision var således i 2021. Kommuneplanen revideres derudover løbende med tillæg.

Byrådet har vedtaget Planstrategi 2022, som danner grundlag for en kommende revision af kommuneplanen - Kommuneplan 2024.