Kommuneplan 2021

Kommuneplanen er den overordnede plan for al fysisk udvikling i kommunen, og her kan borgere og erhvervsliv orientere sig om mål og retningslinjer for arealanvendelse i kommunen.

Randers Byråd har på mødet den 14. juni 2021 vedtaget Kommuneplan 2021, der fastlægger rammen for udviklingen i Randers Kommune i de næste 12 år. Kommuneplanen er digital, og du kan derfor nemt tjekke, hvad planen er i dit område.

Én kommune – seks karakterområder

På byrådsmødet den 18. januar 2021 besluttede byrådet at sende forslaget til Kommuneplan 2021 i offentlig høring. Herefter kunne alle komme med bemærkninger til planen, der skal beskytte og udvikle kvaliteterne i Randers Kommunes byer, landskab og natur.

I Kommuneplan 2021 inddeles Randers Kommune i seks karakterområder: Fjordbyerne, De åbne vidder, Skov- og sølandskabet, Ådalen, Forstæderne og Randers By. Med hver sin identitet og styrke kommer disse nye karakterområder til at skabe rammen for den strategiske udvikling af kommunen som helhed.

Og så er FN’s Verdensmål om bæredygtig udviklingen blevet en integreret del af planen. Det er nu muligt at se, hvordan hvert afsnit i planen bidrager til at indfri målene.

Debat om planen på online borgermøder

I høringsperioden er der afholdt seks digitale borgermøder. De seks borgermøder fulgte inddelingen i de seks karakterområder. På møderne blev de generelle emner og de vigtigste ændringer i Kommuneplan 2021 gennemgået, men også ændringer, der vedrører det pågældende område specifikt, blev præsenteret. Der var også et interaktivt element, og der var mulighed for spørgsmål og kommentarer. Møderne blev afholdt digitalt den 9., 23. og 25. februar. Var du forhindret i at deltage kan du finde slides og resultater fra spørgeskemaet nedenfor.

Fjordbyerne
Dato: 9. februar klokken 17.00

Slides fra mødet

De åbne vidder
Dato: 9. februar klokken 19.00

Slides fra mødet

Randers by
Dato: 23. februar klokken 17.00

Slides fra mødet

Forstæderne
Dato: 23. februar klokken 19.00

Slides fra mødet

Skov- og sølandskabet
Dato: 25. februar klokken 17.00

Slides fra mødet

Ådalen
Dato: 25. februar klokken 19.00

Slides fra mødet

Høringsperiode

Høringsperioden startede den 27. januar og varede 8 uger. Efter høringens afslutning blev resultatet fremlagt for Randers Byråd. Her tog byrådet også tage stilling til den endelige Kommuneplan 2021.

Forhistorie

Kommuneplanen skal ifølge planloven revideres hvert fjerde år. Sidste ordinære revision var således i 2017. Kommuneplanen revideres derudover løbende med tillæg og der er vedtaget 38 tillæg til Kommuneplan 2017 omkring konkrete temaer og i forbindelse med lokalplaner.

Byrådet har vedtaget Planstrategi 2018, som danner grundlag for revision af kommuneplanen.

Ændringer siden Kommuneplan 2017

Revisionen af kommuneplanen har haft særligt fokus på følgende temaer:

  • Strategisk udvikling i byer og landdistrikter
  • Randers Midtby
  • Klimatilpasning
  • Kulturmiljøer
  • Rekreative områder og landområder

Se mere om de væsentligste ændringer og vedtagelsesprocessen m.v. under siden Bag om kommuneplanen