Kommuneplan 2021

Nu sætter Randers Byråd gang i debatten om, hvordan Randers Kommune skal udvikle sig i de kommende 12 år.

Kommuneplanen er den overordnede plan for al fysisk udvikling i kommunen, og alle borgere er inviteret til at deltage i debatten.

Èn kommune – seks karakterområder

På byrådsmødet den 18. januar 2021 har byrådet besluttet at sende forslaget til Kommuneplan 2021 i offentlig høring. Dermed kan alle komme med bemærkninger til planen, der skal beskytte og udvikle kvaliteterne i Randers Kommunes byer, landskab og natur.

Blandt andet lægger forslaget op til at inddele Randers Kommune i seks karakterområder: Fjordbyerne, De åbne vidder, Skov- og sølandskabet, Ådalen, Forstæderne og Randers By. Med hver sin identitet og styrke kommer disse nye karakterområder til at skabe rammen for den strategiske udvikling af kommunen som helhed.

Og så er FN’s Verdensmål om bæredygtig udviklingen blevet en integreret del af planen. Det er nu muligt at se, hvordan hvert afsnit i planen bidrager til at indfri målene.

Deltag i debatten på online borgermøder

I høringsperioden er der afholdt seks digitale borgermøder. De seks borgermøder fulgte inddelingen i de seks karakterområder. På møderne blev de generelle emner og de vigtigste ændringer i Kommuneplan 2021 gennemgået, men også ændringer, der vedrører det pågældende område specifikt, blev præsenteret. Der var også et interaktivt element, og der var mulighed for spørgsmål og kommentarer. Møderne blev afholdt digitalt den 9., 23. og 25. februar. Var du forhindret i at deltage kan du finde slides og resultater fra spørgeskemaet nedenfor.

Fjordbyerne
Dato: 9. februar klokken 17.00

Slides fra mødet

De åbne vidder
Dato: 9. februar klokken 19.00

Slides fra mødet

Randers by
Dato: 23. februar klokken 17.00

Slides fra mødet

Forstæderne
Dato: 23. februar klokken 19.00

Slides fra mødet

Skov- og sølandskabet
Dato: 25. februar klokken 17.00

Slides fra mødet

Ådalen
Dato: 25. februar klokken 19.00

Slides fra mødet

Høringsperiode

Høringsperioden starter den 27. januar og varer 8 uger det vil sige kommuneplan 2021 er i høring indtil 24. marts 2021. Når høringen er afsluttet, vil resultatet blive fremlagt for Randers Byråd. Her vil byrådet også tage stilling til den endelige Kommuneplan 2021.

Forhistorie

Kommuneplanen skal ifølge planloven revideres hvert fjerde år. Sidste ordinære revision var således i 2017. Kommuneplanen revideres derudover løbende med tillæg og der er vedtaget 38 tillæg til Kommuneplan 2017 omkring konkrete temaer og i forbindelse med lokalplaner.

Byrådet har vedtaget Planstrategi 2018, som danner grundlag for revision af kommuneplanen.

Læs Planstrategien 2018 her

Ændringer siden Kommuneplan 2017

Revisionen af kommuneplanen har haft særligt fokus på følgende temaer:

  • Strategisk udvikling i byer og landdistrikter
  • Randers Midtby
  • Klimatilpasning
  • Kulturmiljøer
  • Rekreative områder og landområder

Ændringerne er dokumenteret i en såkaldt forandringsrapport. De vigtigste ændringer er desuden dokumenteret i et mere kortfattet overblik over ændringer:

Se de vigtigste ændringer i Overblik over ændringer her

Se den fulde dokumentation for ændringerne i Forandringsrapporten her

Se miljøvurdering af de væsentligste ændringer i Miljørapporten her