Planstrategi 2018

Planstrategi 2018 har fokus på overordnede emner, som i løbet af byrådsperioden vil blive behandlet i selvstændige temaforløb med involvering af borgere, forskellige aktører og byråd.

Den 11. oktober 2018 vedtog byrådet visionen – "Randers – vi tør gå nye veje". Planstrategien er en direkte følge af visionen og viser, at vi tør noget i Randers. Vi vil muligheder for alle, og alle skal bidrage. Det forpligter både politikere og borgere – for sammen kan og skal vi træffe beslutninger, som skaber muligheder for alle, og som skaber langtidsholdbar vækst og udvikling for hele kommunen.

Med planstrategien – og de efterfølgende processer og planer - tager vi hånd om de fysiske sider af visionen. Vi vil skabe attraktive byer og boliger til de, der bor her, men også tiltrække dem som er i bevægelse – både borgere og virksomheder. Vi vil passe på vores smukke natur og landskaber og sikre, at ny byudvikling sker med respekt for naturen.

Planstrategien er også byrådets strategi for lokal Agenda 21, der beskriver, hvordan vi i vores planlægning og byudvikling arbejder med bæredygtighed, klima og miljø. Bæredygtig udvikling er grundlaget for et bæredygtigt samfund.