Planstrategi 2022

Planstrategi 2022 har fokus på overordnede emner, som i løbet af byrådsperioden vil blive behandlet i selvstændige temaforløb med involvering af borgere, forskellige aktører og byråd.

Den 12. september 2022 vedtog byrådet Planstrategi 2022 – Randers kommune i vækst.

Planstrategi 2022 bygger videre på de overordnede linjer og mål, som byrådet har arbejdet med gennem flere byrådsperioder, ligesom planstrategien er forløberen til den kommende kommuneplanrevision.

Den sammenhængende bæredygtige udvikling er det lange seje træk. De gode løsninger tager tid.  Byrådets mål er ambitiøse, og fokus er at skabe den bedste kommune for borgere og erhvervsliv, samt gøre det let at leve bæredygtigt.

Byrådet erkender, at Randers kommune er i transformation, hvor byudviklingsprojekterne bliver større, og befolkningen vokser. Udvikling med succes forudsætter, at der i endnu højere grad tænkers i helheder og sikres, at de kommunale investeringer og byudviklingen går hånd i hånd.

Byer skal udvikles i balance for at sikre attraktive bydele - i dialog med borgere og virksomheder.

Planstrategien omhandler følgende temaer:

  • Randers Kommune i en større sammenhæng
  • Storbyen Randers som lokomotiv
  • Byudvikling med kvalitet
  • Det gode liv i landdistrikterne
  • Det åbne land

Planstrategien er også byrådets strategi for lokal Agenda 21, der beskriver, hvordan vi i vores planlægning og byudvikling arbejder med bæredygtighed, klima og miljø. Bæredygtig udvikling er grundlaget for et bæredygtigt samfund.

Planstrategien er udarbejdet på baggrund af temamøde med byrådet. Byrådet har taget udgangspunkt i en række baggrundsartikler om Randers.