Tillæg til Kommuneplan

Kommuneplanen bliver revideret løbende, dels ved en ordinær revision hvert fjerde år, dels ved enkelte tillæg til kommuneplanen.

Du kan se både forslag samt endeligt vedtagne tillæg til kommuneplanen i den digitale kommuneplan.

Når kommuneplantillæg er endeligt vedtaget indarbejdes de i den digitale kommuneplan, så den digitale kommuneplan altid er opdateret med de gældende bestemmelser og retningslinjer.

Forslag til kommuneplantillæg skal i offentlig høring. Efter høringen vurderer Byrådet alle bemærkninger og ændringsforslag og kan herefter beslutte at vedtage tillægget.