Vindmøller

Randers Kommune har de mål, at 75 procent af energien skal komme fra vedvarende energi, og at den samlede CO2-udledning i kommunen skal reduceres med 75 procent frem mod år 2030.

Randers Kommunes planer for vindmøller fremgår først og fremmest af den gældende Kommuneplan 2021 og den gældende Klimaplan 2030 samt af den igangværende revision af vindmølleplanen.

I Randers Kommune er der pr. 2016 omkring 110 møller som i alt producerer ca. 250 millioner kWh.

Kommuneplan 2017 indeholder rammeområder til vindmøller. Byrådet har i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017 besluttet, at alle store vindmøller i Randers Kommune, skal opføres ved Overgaard. De gældende rammer for vindmøller fremgår af afsnittet om vindmøller i Kommuneplan 2021.

Klimaplan 2030 forudsætter, at der opsættes nye møller der tilsammen skal producere yderligere 165 millioner kWh, hvis kommunen skal nå målet om 75 procent vedvarende energiforsyning og en reduktion af CO2-udslippet med 75 procent. De gældende mål for Vedvarende energi fremgår af Klimaplan 2030.