Renovering af bevaringsværdig bebyggelse

Ved planer om at ombygge, tilbygge eller nedrive din bevaringsværdige bebyggelse anbefaler Randers Kommune en forhåndsdialog for at fremme sagsbehandlingsprocessen.

Har dit hus en bevaringsværdi, hindrer det ikke om- og tilbygninger. Vi vil dog anbefale, at du rådfører dig hos kommunen eller hos en arkitekt med restaureringserfaring, da udvendige ændringer kan medføre, at bygningen ved fornyet registrering ikke længere kan anses som bevaringsværdig. Er den bevaringsværdige bygning derimod omfattet af bevarende bestemmelser i en lokalplan eller i en byplanvedtægt skal ombygninger være i overensstemmelse med lokalplanen. I nogle tilfælde kræves, at Byrådet giver tilladelse til udvendige ændringer. Dette vil da fremgå af den bevarende bestemmelse i lokalplanen eller vedtægten. I så fald skal du søge tilladelse.