Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger

Randers Kommune gør meget for gamle og bevaringsværdige bygninger. Dermed er kommunen med til at sikre bygningskulturarven.

Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Randers Kommune er en selvejende, non-profit erhvervsdrivende fond, der som hovedmål har at sikre og bevare fredede og bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune.

Den daglige administration af Fondens bygninger varetages af JEBA Ejendomsadministration ApS.

Fonden køber, istandsætter og administrerer bolig- og erhvervslejemål.

Fonden blev nedsat i 1961 med det formål at bevare gamle bygninger i Randers Kommune. Fonden ejer i dag 10 ejendomme med 40 boliger og 19 erhvervslejemål, hvoraf langt det meste er smukt renoveret.