Borgerbudgettering

Landsbyer og Landsbyklynger kan søge om midler til borgerbudgettering.

Hver landsby kan søge op til 50.000 kr., mens landsbyklynger kan søge op til 100.000 kr. Det eneste krav er, at der foregår en demokratisk proces, hvor alle borgere har mulighed for at involvere sig, komme med forslag og deltage i afstemningen om, hvilke projekter der skal gennemføres.

Ansøgning

Ønsker man at søge støtte til borgerbudgettering, søger man landsbypuljen i forbindelse med de to årlige ansøgningsrunder. Der er ikke midler øremærket til borgerbudgettering, så man søger altså på lige fod med alle andre projekter.

Hvis I vil søge landsbypuljen om støtte til borgerbudgettering, udfyldes det særlige ansøgningsskema til formålet på vegne af en landsby eller et lokalområde. Skemaet kan f.eks. udfyldes af en person, der gerne vil være tovholder på processen, en forening, et lokalråd eller lignende. Bydele eller områder i Randers by kan altså ikke deltage.

Hvad kan borgerbudgettering

  • Borgerbudgettering kan øge lokal deltagelse og involvering.
  • Borgerbudgettering kan medvirke til at styrke debat og lokaldemokrati, bl.a. ved at bidrage til en styrkelse af dialogen mellem kommune og civilsamfund.
  • Borgerbudgettering kan for beskedne midler bidrage med at give lokalbefolkningen et mere klart fokus og klarere prioriteringer for deres landsby.

Aktiviteter

Processen kan variere fra by til by, men overordnet forventes det, at processen indeholder følgende aktiviteter:

  • Lokale møder med borgere, hvor der fortælles om borgerbudgettering og idéudvikles.
  • Valg af frivillige som videreudvikler idéer til egentlige forslag.
  • Præsentation af forslag.
  • Afstemningsperiode.
  • Borgerne arbejder videre med de(t) forslag med flest stemmer.
  • Projektet gennemføres.
  • Evaluering.

Du finder en procesbeskrivelse her.

Efter udvælgelsen

Får man støtte til borgerbudgettering, afholdes et møde med en kontaktperson i Randers Kommune for at gennemgå processen.

Herefter forventes byerne at være rustet til at gå hjem og igangsætte processen. De første fire trin i processen til og med afstemning om projekter, der skal realiseres, jf. procesbeskrivelsen, forventes at kunne afvikles over tre måneder.

Landsbyerne vil få udbetalt pengene, når afstemningen om projekter har fundet sted.

I løbet af processen vil I have mulighed for sparring, råd og vejledning. Det er naturligvis også muligt at få hjælp og sparring i den efterfølgende fase, hvor projekterne skal realiseres.