Driftstilskud til foreninger i landdistrikterne

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune beslutter årligt, om der skal deles driftstilskud ud til foreninger i landsbyer og lokalområder, som varetager områdets interesser.

Værd at vide om muligheden for at søge driftstilskud til foreninger i landdistrikterne

Driftstilskud er uddelt i 2023. Sidst på året 2023 eller i starten af 2024, besluttes om der også uddeles tilskud i 2024. Herefter opdateres denne side.

Hvem kan søge:

Alle landsbyer i Randers Kommune.

Ansøger skal være en almennyttig forening, institution eller lignende med faste og nedskrevne vedtægter samt gyldigt cvr. nr..

Hvem kan ikke søge:           

Der gives ikke tilskud til enkeltpersoner.

Forsamlingshuse som i forvejen får driftstilskud fra Randers Kommune.

Hvad kan der søges:

Driftstilskud.

Det kan være til afholdelse af aktiviteter for borgerne. Det kan være til drift af mødesteder og andre faciliteter som f.eks. legepladser og bålhuse eller til drift af stier og grønne områder.

Foreninger som har drift af grønne arealer og/eller faciliteter vil blive prioriteret.

Hvor meget kan der søges:

Der kan maksimalt forventes tilskud i størrelsesordenen 2.500 kr. pr. by.

Er der flere foreninger i byen, som varetager områdets interesser, og er med til at styrke fællesskabet, skal man internt blive enige om, hvem der skal søge tilskuddet, og hvordan det fordeles.

Hvordan kan der søges:

Der søges online via formularen som du finder her på siden. Man logger på med MitID.

Ud over at udfylde skemaet, skal man vedhæfte foreningens vedtægter, og gerne referat fra den seneste generalforsamling.

Hvornår kan der søges:

Ansøgningsfrist er mandag d. 1. maj 2023.

Udbetaling:

Tilskuddet udbetales som et engangsbeløb, når Landdistriktsudvalget har truffet beslutning om fordelingen af tilskud. Der skal søges igen, såfremt man ønsker tilskud næste år.

Der udbetales til foreningens Nemkonto via CVR nr.

Hvad forventes der af modtagere af tilskud:

Foreninger, der modtager driftstilskud, forventes at deltage i en skriftlig evalueringen af ordningen i efteråret 2023.

Det forventes også, at modtagere deler nyheder og invitationer fra Randers Kommune, på den lokale kommunikationsplatform. Det kan være facebook, nyhedsbrev, hjemmeside, eller til borgermøder, fællesspisninger mv.

Har du spørgsmål?

Så kan du kontakte Landdistriktsservice på 20573090 eller landdistriktsservice@randers.dk