Driftstilskud til foreninger i landdistrikterne

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune beslutter årligt, om der skal deles driftstilskud ud til foreninger i landsbyer og lokalområder, som varetager områdets interesser.

Værd at vide om muligheden for at søge driftstilskud til foreninger i landdistrikterne

Driftstilskud til foreninger i landdistrikterne som varetager et områdes interesser, er uddelt af Landdistriktsudvalget siden 2021. Landdistriktsudvalget har besluttet, at der også tilbydes driftstilskud i 2024.

Hvem kan søge:

Alle landsbyer i Randers Kommune.

Ansøger skal være en almennyttig forening, institution eller lignende med faste og nedskrevne vedtægter samt gyldigt cvr. nr..

Hvem kan ikke søge:           

Der gives ikke tilskud til enkeltpersoner.

Forsamlingshuse som i forvejen får driftstilskud fra Randers Kommune.

Hvad kan der søges:

Driftstilskud.

Det kan være til afholdelse af aktiviteter for borgerne. Det kan være til drift af mødesteder og andre faciliteter som f.eks. legepladser og bålhuse eller til drift af stier og grønne områder.

Foreninger som har drift af grønne arealer og/eller faciliteter vil blive prioriteret.

Hvor meget kan der søges:

Tidligere år har alle fået tildelt 2.500 kr., men i år har Landdistriktsudvalget besluttet, at der kan gives op til 5.000 kr. pr. by.

Er der flere foreninger i byen, som varetager områdets interesser, og er med til at styrke fællesskabet, skal man internt blive enige om, hvem der skal søge tilskuddet, og hvordan det fordeles.

Hvordan kan der søges:

Der søges online via formularen som du finder her på siden. Man logger på med MitID.

Ud over at udfylde skemaet, skal man vedhæfte foreningens vedtægter, og gerne referat fra den seneste generalforsamling.

 

Hvornår kan der søges:

Ansøgningsfrist er mandag d. 29.april 2024.

Udbetaling:

Tilskuddet udbetales som et engangsbeløb, når Landdistriktsudvalget har truffet beslutning om fordelingen af tilskud.

Der udbetales til foreningens Nemkonto via CVR nr.

Man søger hvert år. Dvs. at man ikke automatisk får tilskud i 2024, fordi man har fået tidligere.

Hvad forventes der af modtagere af tilskud:

Foreninger, der modtager driftstilskud, forventes at deltage i en skriftlig evalueringen af ordningen i efteråret 2024.

Det forventes også, at modtagere deler nyheder og invitationer fra Randers Kommune, på den lokale kommunikationsplatform. Det kan være facebook, nyhedsbrev, hjemmeside, eller til borgermøder, fællesspisninger mv.

Har du spørgsmål?

Så kan du kontakte Landdistriktsservice på 20573090 eller landdistriktsservice@randers.dk