Fonde.dk

Borgere, foreninger og institutioner i Randers Kommune kan få gratis adgang til en fondsdatabase.

Randers Kommune har valgt at stille fundraisingværktøjet til rådighed for borgere, foreninger og institutioner, som ønsker at søge midler til projekter.

På siden Fonde.dk findes der en database over fonde og puljer, hvor man kan søge og finde mulige finansieringskilder til sine projekter. Siden indeholder desuden også e-læringsmateriale samt skabeloner for bl.a. følgebreve og ansøgningsformular, som kan hjælpe en med processen, når der skal ansøges om midler. Hvis man anvender Fonde.dk, er det nemt at gemme sine søgninger og at finde relevante informationer om, hvilke formål og krav de forskellige fonde og puljer har hver især.

Forhåbentlig betyder det, at der kan realiseres flere og større projekter.