Mini-hjælpepakke 2020

Landdistriktsudvalget besluttede på deres møde d. 20 april 2020, at lave en mini hjælpepakke til almennyttige foreninger i landdistriktet i Randers Kommune, der agerer indenfor landdistriktsudvalgets resortområde, har mistet indtægter pga. coronasituationen, og som ikke har haft adgang til andre støtteordninger.

Landdistriktsudvalget besluttede, at mini hjælpepakken skal have fokus på at få gang i faciliteter og aktiviteter, som styrker fællesskabet, når coronasituationen igen giver mulighed for det. Udgangspunktet er, at det overskud foreningerne mister pga. forårets aflysninger, kan begrænse deres mulighed for at igangsætte renoveringer, løbende vedligehold og afholde aktiviteter.

Udvalget har besluttet, at det maksimale beløb til rådighed, er det resterende beløb i landsbypuljen på 750.000 kr., og at mini hjælpepakken udmøntes ved en ansøgningsrunde, forud for den planlagte ansøgningsrunde i Landsbypuljen, som har ansøgningsfrist d. 1. november.

Uddeling af midler

Landdistriktsudvalget uddelte på møde d. 7. oktober 2020, midlerne i minihjælpepakken. Udvalget prioriterede at alle ansøgninger blev imødekomme, og samtidig, at der var midler tilbage til gennemførelse af en 2. runde i Landsbypuljen., så der også kan igangsættes nye initiativer.

Fordelingen af midler blev som følgende:

Ansøger Tildelt beløb
Asferg Forsamlingshus 25000
Purhus idrætsforening 25000
Fonden beboerhuset Tøjhushaven
Remisen
35000
Linde Forsamlingshus 25000
Havndal Borgerforening, forsamlingshuset Estraden  30.000
Øster Bjerregrav Forsamlingshus  22000
Tånum Forsamlingshus 9920
Gassum Kultur- og Aktivitetshus 20000
Sødring Forsamlingshus 35000
Lem Forsamlingshus 30000
Ålum forsamlingshus 15000
Mellerup Borgerforening 25000
Årslev forsamlingshus  20000
Øster Velling Forsamlingshus 25000
Romalt kultur - og forsamlingshus 30000
Havndal Udbyneder Idrætsforening 23000
Tebbestrup forsamlingshus 25000
Uggelhuse Borgerforening & Forsamlingshus 35000
Hørninghus 12000
Borup  10000
Elmelunden, Borgerforeningen for Dalbyover og Omegn 13720
Lindbjerg Forsamlingshus 30000
Langkastrup Forsamlingshus 30000
   

Uddelt i alt lt 

550.640

Landdistriktsudvalget vil følge coronasituationen nøje og eventuelt beslutte en ny mini-hjælpepakke i 2021. Bliver et forsamlingshus konkurstruet, vil udvalget kigge på en konkret ansøgning.

FAQ om minihjælpepakken

Hvem kan søge?

Almennyttige foreninger i landdistrikterne i Randers Kommune, der agerer indenfor landdistriktsudvalgets resortområde,har mistet indtægter pga. coronasituationen, og som ikke har haft adgang til andre støtteordninger.

Hvor meget kan man søge?

Der kan søges op til 40.000 kr. pr. forening.

Hvad kan man søge til?

Drift, aktiviteter, forbedringer, renovering og vedligehold.

Hvordan søger man?

Man ansøger digitalt via en formular. Man skal bruge NemID til login. Se link nedenfor.

Ud over ansøgningsskemaet, vil man blive bedt om at vedhæfte relevante dokumenter, som regnskab og budget, hvor det er muligt. 

Og så skal man udfylde et excel ark med oplysninger om de tab man har haft i forbindelse med coronasituationen. Arket findes via linket nedenfor.

Hvordan vurderes ansøgningerne?

Alle ansøgninger vurderes ift. en række kriterier, som tilsammen giver hver ansøgning en samlet score. Jo højere score, jeg større sandsynlighed for at opnå tilsagn.

Her kan du se hvilke kriterier ansøgningerne vurderes ud fra, og hvilken score det giver.

Antallet af aflyste arrangementer
0 gives når antallet af aflysninger er under 10 aflysninger.
1 gives når antallet af aflysninger er mellem 11 og 19.
2 gives når antallet af aflysninger over 19 aflysninger.

Forventede mistet overskud
0 gives når der forventes et mistet overskud under 25.000 kr.
1 gives når der forventes et mistet overskud mellem 25.000 og 35.000 kr
2 gives når der forventes et mistet overskud over 35.000 kr.

Egenkapitalen
0 gives når egenkapitalen er over 200.000 kr.
1 gives når egenkapitalen er mellem 100.000 og 200.000 kr.
2 gives når egenkapitalen er under 100.000 kr.

Lokaler og fast ejendom

0 gives hvis foreningen ikke jer fast ejendom, eller har udgifter til leje af lokaler

1 gives, hvis foreningen lejer sig ind i lokaler

2 gives, hvis foreningen ejer fast ejendom

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Der er ansøgningsfrist d. 14. september.

Hvornår og hvordan får man svar på sin ansøgning?

Når du sender din ansøgning digitalt, vil du få en kvittering på mail, om at din ansøgning er modtaget.

Efter ansøgningsfristen behandles de indkomne ansøgninger. Det kan være man bliver kontaktet for supplerende oplysninger, men ellers behandler Landdistriktsudvalget ansøgningerne på deres møde d. 7. oktober 2020. Herefter vil man få en mail med udvalgets afgørelse.

Hvem skal jeg henvende mig til med spørgsmål?

Har du spørgsmål, eller brug for hjælp, kan du henvende dig til Landdistriktsservice. 

Du kan kontakte Landdistriktsservice på tlf. 2057 3090 eller mail landdistriktsservice@randers.dk