Rentefinansiering

Det er muligt at søge om tilskud til en rentefinansiering af projektudgifter eller bankkredit hos Randers Kommune.

Tilskuddet er til dækning af de renteudgifter, der opstår for et banklån i perioden, fra projektregningerne skal betales, indtil samtlige tilskud er udbetalt.

Mange fonde og puljer udbetaler først tilskuddet, når projektet er afsluttet. Projektejerne skal dog tit betale alle regninger, før tilskuddet bliver udbetalt, og der kan opstå et likviditetsproblem.

Hvem kan ansøge?

Foreninger i Randers Kommune kan søge til projekter, som ligger uden for Randers by. Erhverv og private kan således ikke søge rentefinansiering.

Man kan søge om tilskud til at få dækket renteudgifterne til et kortvarigt banklån, når man er:

  • tilskudsmodtager til Randers Kommunes landsbypulje.
  • tilskudsmodtager til LAG-midler til almennyttige projekter.
  • tilskudsmodtager til grøn ordning midler via vindmøllerådet.

Hvor meget kan man søge om?

Landdistriktsudvalget har et beløb til dækning af renteudgifter, som opstår ved optagelse af et lån eller bankkredit. Pengene fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Randers Kommune vil dække renteudgifter for hele projektsummen. Renter finansieres først fra det tidspunkt, hvor der tilskrives renter.

Der dækkes ikke udgifter til oprettelse eller dedot.

Hvordan ansøger man?

Der er ikke et ansøgningsskema. Ansøgeren sender en mail til landdistriktsservice@randers.dk med:

  • dokumentation for de forventelige renteudgifter; en e-mail fra en bank med angivelse af lånebeløbet, rentesats, rentebeløbet, låneperioden og kopi af gældsbrev er nok dokumentation.
  • kopi af de støttetilsagn, der gør rentefinansieringen nødvendig.
  • foreningens CVR-nummer og vedtægter.

Hvornår kan man søge?

Der er ingen frister. Man kan søge, når behovet opstår, og så længe der er penge i puljen.

Udbetaling

Randers Kommune reserverer derefter det nødvendige beløb til ansøgeren. Beløbet udbetales, når projektet er afsluttet og finansieringen er udbetalt. Renteudgifterne skal dokumenteres med et udtræk fra projektkontoen.