Ældrerådet søger kandidater fra landdistriktet

Ældrerådet er en naturlig del af kommunens ældre- og omsorgsarbejde. Alle kommunens 60-årige får mulighed for at vælge et nyt ældreråd til efteråret. Kandidater opfordres til at melde sig på banen i løbet af foråret

Det nuværende ældreråd i Randers Kommune er i fuld gang med at forberede efterårets ældrerådsvalg. Hvert fjerde år er der valg til ældrerådet, og perioden for det siddende ældreråd udløber ved årsskiftet. Inden da får alle kommunens 60-årige mulighed for at stemme på de opstillede kandidater, og dermed sammensætte et nyt ældreråd.

 

“Vi tror, at 2021 bliver et år, hvor endnu flere ældre borgere i Randers Kommune bakker op om lokaldemokratiet og sætter deres kryds ved ældrerådsvalget til efteråret,” siger ældrerådsformand Per Boysen.

“Derfor vil jeg opfordre alle, der har lyst og interesse i at deltage i debatten om, hvordan vi ældre skal bo og blive gamle i Randers Kommunes, til at melde sig som kandidater, og blive en vigtig del af kommunens ældre- og omsorgsarbejde”.

 

Ældrerådet består af 11 medlemmer og er et rådgivende og vejledende og inspirerende organ for byrådets politikere på ældre- og omsorgsområdet. Ældrerådets medlemmer vælges for en periode af fire år.

En nærmere beskrivelse af ældrerådets arbejde, vedtægtsgrundlag, dagsordener og mødereferater kan læses her på kommunens hjemmeside