Aflysninger og udsættelser i landdistriktet pga. COVID-19

Foråret er som regel lig med masser af aktivitet i Randers Kommunes landdistrikt. I år bliver det desværre ikke sådan, da COVID-19 sætter en stopper for flere arrangementer, mens visse aktiviteter bliver udsat.

Her følger en oversigt over, hvilke arrangementer, som afholdes af samarbejdspartnere, der aflyses eller udsættes.

 • Fjordens Dag d. 17. maj er aflyst og gennemføres igen i 2021
 • ’Nat i Naturen’ d. 2. maj i Udbyhøj Nord er aflyst
 • Generalforsamling for Fjordfolket er aflyst – nyt tidspunkt endnu ikke kendt.
 • Naturmødet i Hirtshals er aflyst
 • Landdistrikternes fællesråd udsætter årsmøde og generalforsamling til 26. juni
 • Randers Kommunes bosætningskonference som skulle være afholdt i maj, er udskudt til efteråret.

Aflysninger og udsættelser af egne arrangementer

 • Åben by-arrangementer i Langå i august, Havndal d. 14. juni og Uggelhuse d. 30. maj aflyses. Disse var planlagt i forbindelse med hhv. Vestpark festival, Børnefest og Elrodage, da det vil sikre, at der er liv i byen og aktiviteter at præsentere deltagerne i Åben by for. Alle disse tre aktiviteter er aflyst, hvorfor det ikke vurderes muligt at opnå den ønskede effekt ved Åben by-arrangementerne. Nye datoer aftales med borgerne, og koordineres med de udskudte markedsføringskampagner. Ejendomsmæglerturen, der skulle have været afholdt d. 23. april, blev aflyst.
 • Årets besigtigelsestur, hvor Landdistriktsudvalget besigtiger nogle af de projekter, der er givet midler til, udsættes til d. 5. september

Derudover er der flere indsatser, der efter planen skulle være igangsat i løbet af foråret, der nu er udskudt. Disse er:

 • Opstart af processer i udfordrede landsbyer
 • Planlagte markedsføringskampagner af Langå, Uggelhuse og Havndal, samt udarbejdelse af nye kampagner i Asferg og Fårup.
 • Udrulningen af Gotur. Dette er ikke kun pga. Corona, men også fordi testfasen i Uggelhuse og Havndal har vist, at det er svært at kommunikere om de forskellige platforme der skal bruges til at oprette ture, samt ustabile koblinger til leverandørerne af samkørselsapps. Business Region Aarhus og FDM arbejder på en løsning, og forventer, at der kan startes op med en forbedret løsning, når samfundet begynder at vende tilbage til normal, og folk begynder at pendle mere igen.