Det kunne vi have snakket om...

...på årets landdistriktskonference. Desværre lod det sig ikke gøre at afholde årets landdistriktskonference med deltagere fysisk tilstede i hallen i Øster Bjerregrav, hvorfra der i stedet blev streamet oplæg og kåringer. Dermed udgik markedspladsen af programmet, som ellers inviterer til løs snak, netværk og inspiration. Som et alternativ præsenterer vi her dem, der var tiltænkt en stand, og hvad man kunne have snakket med dem om

Line Marie Sørensen
Udviklingskonsulent, Randers Kommune

Vi kunne have snakket om ideer og projekter I gerne vil i gang med I lokalområdet. Og så kunne jeg have fortalt om hvordan vi kan understøtte og hjælpe, og give sparring på idéerne. Vi kunne også have snakket om de redskaber vi har til at sætte gang i ny udvikling hos jer. F.eks. Borgerbudgettering, lokal udviklingsplan eller procesfacilitering.
Jeg kunne også have peget på nogle af de andre som du skal snakke med, der har lavet noget lignende så du kunne få nogle gode fifs med hjem.
Husk at I kan komme i kontakt med mig og resten af Landdistriktsservice på 2057 3090 og Landdistriktsservice(at)randers.dk

’Det kunne vi have snakket om...’
med Esben Dannemand Frost, der er arkitekt og specialiserer sig i at skabe nye formål for gamle bygninger: Esben har været involveret i mange udviklingsprojekter i landdistrikterne i hele landet – fra boliger til kulturhuse - hvor han drives af at få idéerne til at blive til virkelighed. Det gælder også for forsøgsprojektet Nyboskab i Syddjurs Kommune, hvor han er projektleder på at etablere nye bofællesskaber og gentænke boformerne på landet. Og så bor han i øvrigt selv i en ombygget stald syd for Århus! Esben kan kontaktes på esben@dannemandfrost.dk eller 2252 7115.

Mari-Louise Olsson Hattesen
Bosætningskoordinator, Randers Kommune
Vi kunne have talt om Randers Kommunes bosætningsindsatser og hvad I selv kan gøre for at tiltrække tilflyttere til jeres by. Og så kunne vi selvfølgelig – i tråd med dagens oplæg – have snakket om, hvordan I kan få sparring i forhold til etablering af bofællesskaber og alternative boformer.

Vil du gerne høre mere, så kan du skrive eller ringe på 20465374 eller velkommen@randers.dk

Ulla Kjærvang, Gimming Forsamlingshus
Gimming Forsamlingshus har de sidste 4 år været i gang med afklaring om renovering og modernisering af vores 120 år gamle forsamlingshus og er lykkedes med at få de første 1.5 mil. i land gennem fondssøgning. Vi har været grundige med forprocessen som er afgørende for at komme i betragtning til de større fonde og for at blive afklaret med, hvad der er den rette løsning. Vi kunne have snakket om hvordan I kommer i gang hvis I vil have renoveret og søgt midler til jeres forsamlingshus eller forening, fortalt om det I ikke skal gøre, samt hvilke steps skal I gå igennem i første idéfase og meget mere.
Hvis du har spørgsmål så kontakt Ulla Kjærvang, Procesleder i styregruppen for renovering af Gimming Forsamlingshus tel. 50883411 eller mail ullakjaervang@gmail.com

Mette Risager
LAG-Koordinator, LAG Randers-Favrskov
LAG Randers-Favrskov havde glædet sig til at deltage i Landdistriktskonferencen og møde alle jer der brænder for udvikling af landdistriktet.
LAG Randers-Favrskov er blevet forlænget med 2 år, til og med 2022. Det er derfor stadig muligt at søge midler. LAG Randers-Favrskov ønsker at bidrage til at landdistriktet og landsbyerne kan udvikle sig og fortsat være attraktive for bosætning, erhverv og turisme.
Ikke alle steder har samme potentiale. Måske kan LAG hjælpe jer med at identificere jeres stedbundne ressourcer og være med til at udvikle muligheder.
Lokale udviklingsplaner, stigrupper, alternative boformer, bæredygtige løsninger, der er så mange muligheder for at udvikle gode projekter.
Erhvervsudvikling med fokus på lokalefødevarer, lokale oplevelser og turisme er der også gode muligheder for at søge tilskud til. LAG må yde direkte erhvervsstøtte til nye projekter.
Hvilke muligheder er der for finansiering? Hvordan projektmodner man? Er der hjælp at hente?
Selv om vi ikke mødes fysisk i år, er alle meget velkomne til at kontakte LAG koordinator Mette Risager på 60795331 eller mr@lagranders-favrskov.dk. Mette kommer også gerne ud til borgermøder, og kan hjælpe med mødefacilitering og idégenerering. Man er også meget velkommen til at henvende sig med konkrete projekter.

Dorthe Lyk, Gjerrild
”Det kunne vi have snakket om…”
- Hvad er bæredygtig udvikling i en lille landsby?
- Foreninger og pop-up grupper – hvordan supplere de hinanden?
- Hvordan finder en landsby sine egne potentialer?
- Hvordan får vi indflydelse på Kommunens strategiske planlægning for vores landsby?
- Mobilitet, blafferstop, delebil eller…
-
…og vi vil så gerne snakke med jer, så ring, skriv eller kig forbi.
Kontaktinformation: dorthelyk67@gmail.com
Tlf. 21694836
www.gjerrild.net

Mette Korsgaard Harbøll
Chefkonsulent for Bæredygtighed, Randers Kommune
Jeg ville gerne have fortalt dig om Randers Kommunes forslag til Klimaplan 2050, som er i høring lige nu (indtil 26. april). Den kan du se mere om på www.randers.dk/klimaplan, og her kan du også komme med dine forslag/kommentarer. Klimaplan 2050 skal sætte skub i den grønne omstilling og indeholder blandt andet mål for drivhusgasreduktioner inden for seks temaer: Natur og landbrug, Persontransport, Energiforsyning, Virksomheder, Bæredygtig levevis og Kommunen som koncern. Med Klimaplan 2050 følger Randers Kommune i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden. Vi har tilsluttet os Parisaftalen, og i 2050 skal hele Randers Kommune være klimaneutral.
Jeg ville også gerne have fortalt dig om ’Klimaligaen’. Det er en platform, der skal samle de bæredygtige kræfter – inspirere og styrke dem. Du kan se mere på www.klimaliga.dk – her kan du også melde dig ind, og blive en del af Klimaligaen. Det er gratis, og på den måde kan du få info om, hvad der sker i kommunen, når det gælder grøn omstilling. På hjemmesiden vil der komme gode råd og gode historier, der kan inspirere.

Tommy Schøler-Troelsen
Skov- og landskabsingeniør, Randers Kommune
Vi kunne have snakket om, hvordan Randers Kommune og os fra den grønne del af Plan arbejder med bynære grønne områder og biodiversitetsprojekter

Jesper Jakobsen, Bevæg Dig For Livet
Randers Kommune
Ved Bevæg dig for livet i Randers Kommune kunne man have fået en snak om hvordan man som by/landdistrikt kan få mere idræt/motion/bevægelse ind i hverdagen. Det kan f.eks. være i form af foreningsudvikling i den lokale idrætsforening. Igangsætning af gå-fællesskaber eller opstart af familieidræt. Muligheden er mange, men det handler med at tage afsæt i det lokale engagement og de muligheder der er i lokalområdet. Læs mere på www.bevægdigranders.dk eller kontakt projektleder for bevæg dig for livet Randers, Jesper Jakobsen på jesper.jakobsen@randers.dk

Søren Brøndum Christensen, Bredbåndskoordinator, Randers Kommune
Vi kunne have snakket om, hvordan du og dit lokalområde får adgang til bedre bredbånd. Hvordan man søger regeringens bredbåndspulje, og hvordan man får engageret sit lokalområde. Vi kunne også have snakket om, hvad udsigterne er til bedre mobildækning. Og måske jeg også kan fortælle dig lidt om din landsby. Vil du gerne i kontakt med mig, så prøv på sbc@randers.dk eller 21686035