Fællesskab i fokus til årets landdistriktskonference

Hvordan skaber man stærke fællesskaber mellem mennesker i landsbyerne? Det spørgsmål var udgangspunktet for PhD i sociologi ved RUC, Birthe Linddal Jeppesens, indlæg ved landdistriktskonferencen i Øster Tørslev. Fællesskaberne skal bl.a. være drevet af åbenhed og ”den fælles sag”, ifølge Birthe Linddal Jeppesen.

Birthe Linddal Jeppesen til årets landdistriktskonference i Øster Tørslev

Tidligere var landbrugssamfundene ramme for alt fra mærkedage til normer for børneopdragelse på landet. Det var medvirkende til skabe den solidaritet og tillid, der er nødvendig for at ville hinanden og ville fællesskabet. Men den solidaritet er i dag blevet afløst af et større fokus på individets egne behov og udfoldelse, fortæller Birthe Linddal.

Undersøgelser viser, at folk flytter ud i landsbyerne netop for at komme tættere på såvel mennesker som natur. Og netop manglende tilknytning til lokale fællesskaber er en af de mest tungtvejende årsager til at folk flytter tilbage til byen.

Men hvordan etablerer man så som landsby rammerne for lokale fællesskaber, der kan få folk til at blive på landet?

Man bliver nødt til at lave nogle konkrete events og begivenheder, så folk har en fælles sag at samles om. Det kan fx være Sankt Hans fest eller Fastelavnsfest, hvor man også kan være fælles om planlægningen. Det er også en rigtig god måde at integrere nye tilflyttere på. Vil man lykkedes med nye fællesskaber, skal de faciliteres. Fællesskaber kommer ikke af sig selv, fortsætter Birthe Linddal Jeppsen.

Der er netop nu en spændende udvikling i gang i landsbyerne, når det kommer til nye fællesskabsformer. Eksempler som alle kan bidrage til at skabe sammenhold, inklusion af tilflyttere og udvikling i landsbyer. I mange landdistriktsområder er der fx fokus biodynamisk eller socialøkonomisk produktion af fødevarer, men også helt andre initiativer ser dagens lys. 

I Mørke på Djursland har fx brugt landsbyfornyelsesprojekt til at indrette og modernisere landsbyen. På Fanø har man i fællesskab skabt en årlig 4-dages strikkefestival med flere tusinde deltagere fra nær og fjern. Andre steder bruger man fællesspisninger som løftestang for fællesskab. Hvad der bliver omdrejningspunktet i det enkelte landsbysamfund kommer helt an på de gode kræfter, der findes i landsbyen, og om man er villig til at inddrage fx yngre ildsjæle med andre kompetencer og baggrund end ens egen, slutter Birthe Linddal Jeppesen.