Landdistriktsudvalget besøgte bofællesskabet Højvang, Øster Bjerregrav

Landdistriktsudvalgets møde d. 22. maj 2018 blev afviklet som et besøg på Bofællesskabet Egevej 4 i Øster Bjerregrav. Udvalget har interesseret sig meget for tiltrækning af flere tilflyttere i kommunens landdistrikt, og en af tidens trends er, at efterspørgslen efter bofællesskaber er stærkt stigende.

På Egevej 4 tog beboerne Ella, Carsten og Søren imod landdistriktsudvalget og fortalte om stedets historie. Det var oprindeligt et kollektiv med tre familier, som blev etableret i 1987-1988. Efter at en familie flyttede fra blev man enige om at lave det til et andelsboligfællesskab. Det blev annonceret i Information, og der blev afholdt formøder, byggemøder m.v.

Den gamle hovedbygning er i dag fælleshuset, og den renoverede og tilbyggede stald blev lavet som lejligheder. Stedets otte lejligheder er 50 m2 i grundplan og har typisk 2 etager. Når beboernes børn blev store teenagere flyttede man dem over i værelser i fælleshuset. Bofællesskabet er i dag gældfrit og huslejen ligger i dag på ca. 3.500 kr. Indskuddet for en andelsbolig er i dag ca. 500.000 - 550.000 kr.

En række af beboerne har boet der i rigtigt mange år, men der sker løbene en udskiftning. Her er det op til den enkelte andelshaver at sælge sin anpart til en kommende køber, og som oftest klares dette uden brug af eksterne mæglere. I processen ligges der stor vægt på, at mulige tilflyttere kommer ud og møder beboerne i forvejen. 

Livet i et bofællesskab

Bofællesskabet Egevej 4 er ikke et kollektiv i traditionel forstand. Man har sin egen lejlighed mens fælleshus og udeområder med plæner, garager og nyttehave drives i fællesskab. Samtidig er der hyppige fællesspisninger, som man kan tilmelde sig. I dagligdagen gør man meget ud af at lave konsensusbeslutninger omkring de fælles gøremål og pligter, og som hovedregel fungerer det helt uproblematisk.

For tiden er der som sagt kommet rigtig meget fokus på bofællesskaber, og flere drømmer om at bo i fællesskab med andre. Det sociale fællesskab, og det at løfte de praktiske opgaver i flok, hvor man deles og hjælpes ad nævnes ofte som det, der særligt drager folk mod de alternative boformer. Også hos Randers Kommune er der kommet øget fokus på bofællesskaber. Dels fordi de kan tilbyde borgere et større udvalg af måder at bo sammen på, men også fordi erfaringerne viser, at bofællesskaber kan have stor betydning for deres lokalområder.

Kunne du tænke dig at vide mere om mulighederne for bofællesskaber i Randers Kommune, kan du kontakte bosætningskoordinator Mari-Louise Olsson Hattesen på mari-louise.olsson.hattesen@randers.dk eller på tlf: 8915 1552