Nyt fra LAG Randers-Favrskov

Bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov har på bestyrelsesmøde d. 24. maj givet tilsagn til 13 projekter, hvoraf 2 erhvervsansøgninger og 4 foreningsansøgninger har hjemme i Randers Kommune.

Egentlig var 9. maj annonceret som årets sidste ansøgningsrunde, men der er fortsat midler i den kommunale pulje.

Ekstra ansøgningsfrist 22. august 2022. Der er mulighed for udelukkende at få kommunale midler til et foreningsprojekt.

Bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov vil gerne opfordre alle der har ideer om projekter til snarest muligt at kontakte LAG Randers-Favrskovs koordinator og få hjælp og sparring til at udarbejde en ansøgning. Kontakt Mette på mr@lagranders-favrskov.dk eller på mobil 60795313.

Det gælder både foreningsprojekter og erhvervsprojekter.

Hvis der fortsat er kommunale midler i puljen, vil der være endnu en ansøgningsfrist 8. november 2022.

Sidst men ikke mindst så afholdes der stiftende Generalforsamling i den kommende LAG for Favrskov og Randers Kommuner: Det foregår i Kulturhuset i Langå kl. 19:00, 5. september 2022.