Økonomisk støtte på vej til foreninger i Landdistrikterne

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune har besluttet, at der skal tilbydes driftstilskud til foreninger i landdistrikterne, som varetager lokalområdets interesser. Det kan være ved til at holde arrangementer for borgerne, drive et lokalt mødested, passe stier og grønne arealer, eller noget helt andet.

Landdistriktsudvalget besøger hvert år mange foreninger og frivillige i landsbyer og landdistrikter.  Her ser udvalget hvor stort et ansvar, de løfter ift. lokal udvikling og fællesskab.

Udvalgsformand Lars Søgaard udtaler: "I Randers Kommune er der over 80 fantastiske landsbyer og mindre samfund spredt ud over landkortet. I rigtig mange af disse samfund er der aktive borgere der i regi af en forening gør et stort frivilligt stykke arbejde, for at pleje byen og dennes interesser. Nogle foreninger passer også grønne områder eller aktivitetsparker. Fælles for disse foreninger er at de, ligesom forsamlingshusene, ofte er med til at samle og styrke fællesskabet i byerne."

For Landdistriktsudvalget er det vigtigt at understøtte de mange foreninger og frivillige, som er med til at skabe stærke fællesskaber og attraktive lokalområder i Randers Kommune.

Driftstilskud til foreningerne, er en af måderne Landdistriktsudvalget kan understøtte ildsjælene.

Alle byer kan søge om driftstilskud

Landdistriktsudvalget har besluttet, at alle byer kan søge. Det forventes at hver by som søger, kan tildeles op til 2.500 kr. Det skal være en forening med et alment nyttigt formål der søger. Er der flere foreninger i området som varetager forskellige opgaver, skal man lokalt blive enige om, hvordan man fordeler tilskuddet, og hvem der søger.

Byer og lokalområder kan søge ved en årlig ansøgningsrunde. Det er vigtigt for udvalget, at den forening der får tilskuddet, varetager områdets interesser. Dette søges dokumenteret ved at vedlægge vedtægter, og en beskrivelse af, hvilke opgaver foreningen varetager i lokalområdet, til ansøgningen.

Foreninger i landdistrikterne

Der er forskellige typer af foreninger, som på hver deres måde varetager lokalområdets interesser.

Der er forsamlingshusene, som mange steder er den fysiske ramme for mange aktiviteter i lokalområderne. Borgerforeningerne er ofte initiativtagere til aktiviteter for borgerne, og lokalråd er med til at koordinere aktiviteter og skabe udvikling i byen og området.

I Randers Kommune er der 40 forsamlingshuse, hvor flere også fungerer som borgerforening. Der er ca. 17 borgerforeninger, syv lokalråd og en enkelt Landsbyklynge. Der kan sagtens være flere, som kommunen ikke indtil videre har haft kontakt med.

Her ud over er Randers Kommune bekendt med fire byer, hvor borgerforeningen driver et mødested, der minder om forsamlingshuse og mindst 15 byer, hvor en lokal forening eller en gruppe af frivillige, har drift af en legeplads, aktivitetsplads, shelterplads eller andet.

Forsamlingshusenes tilskud påvirkes ikke

Landdistriktsudvalget giver 5.000 kr. om året i driftstilskud til hvert af kommunens 40 forsamlingshuse. Dette tilskud påvirkes ikke, hvis andre foreninger i byen modtager driftstilskud.

Omvendt er det ikke meningen, at dette driftstilskud skal gå til forsamlingshusene. Forsamlingshuse kan derfor kun søge, hvis de varetager andre opgaver i lokalområdet. F.eks. har drift af grønne arealer.

Andet som er værd at vide, hvis man ønsker at søge

For at komme i betragtning til driftstilskuddet, skal foreninger søge senest mandag d. 15. februar.

Der findes et ansøgningsskema på hjemmesiden randers.dk/driftstilskud. Man skal i ansøgningen bl.a. beskrive foreningens opgaver, og vedhæfte vedtægter samt CVR nr.

Der udsendes svar til ansøgere når Landdistirktudvalget har behandlet ansøgningerne på deres udvalgsmøde d. 10. marts 2021.