Priser uddelt til årets landdistriktskonference

Med Coronavirussen lurende lige om hjørnet, blev der den 7. marts afholdt landdistriktskonference i Assentoft Hallen. Omdrejningspunktet var, hvordan landsbyerne kan skabe gode rammer for børn, unge og førstegangskøbere - og så blev der selvfølgelig uddelt priser til Årets Initiativ og Årets Ildsjæl

Med børn, unge og førstegangskøbere som det centrale omdrejningspunkt for årets landdistriktskonference, blev arrangementet sat godt i gang med koncert med unge fra BandCamp i Langå. De unge gav den gas, og rundede af med fællessang til Midt om natten med Kim Larsen. Og så var scenen sat til en dag, hvor netop unge og landdistriktet var i fokus - om end aldersgennemsnittet var noget højere.

Dagen startede med velkomst ved Formand for Landdistriktsudvalget Lars Søgaard, der bl.a. betonede, at det er vigtigt, at der er flere unge, der vælger landdistriktet til, så den sunde udvikling kan opretholdes, og det fortsat er rart at bo der. Herefter præsenterede Erhverv og Bosætnings nye, konstituerede chef Alex Weinreich sig selv og hvilken rolle forvaltningen kan spille i forhold til landsbyernes udvikling.

Oplæg fra bosætningskoordinatoren, Andelsgaarde og Assentoft

Herefter var det tid til tre oplæg fra henholdsvis Randers Kommunes bosætningskoordinator, Christopher Lundgren fra foreningen Andelsgaarde samt Kirstine Brand fra Assentoft, der pt. er i gang med at få lavet en udviklingsplan - og her spiller de unge en central rolle.

Randers Kommunes bosætningskoordinator præsenterede, hvorfor det er vigtigt at inddrage de unge i lokal udvikling, samt gav bud på, hvad der er vigtigt at være opmærksom på i den forbindelse. Bl.a. behovet for at blive inddraget sammen med andre unge, samt at der er vigtigt, at de unge får lov at arbejde med konkrete problemstillinger. Afslutningsvist blev der præsenteret resultater fra en større undersøgelse af, hvad der kan være med til at gøre lokalområder mere attraktive for potentielle tilflyttere. Her blev det især betonet, at fokus på natur og bæredygtighed kan være med til at skabe et positivt indtryk hos folk, der skal vælge, hvor de vil bo.

Og dette førte videre til dagens næste oplæg. Christopher Lundgren er forpagter på en gård, som foreningen Andelsgaarde har opkøbt.På gården er der fokus på netop natur og bæredygtighed og derudover også på at gården skal indgå som en del af lokalområdets fællesskab. Ud over at kunne fortælle om foreningens formål kunne Christopher desuden fortælle om, hvorfor det var attraktivt for ham at rykke fra storbyen og ud på landet.

Dagens sidste oplæg blev holdt af Kirstine Brandt, der er med til at lave den nye udviklingsplan for Assentoft, hvor de unge er et centralt omdrejningspunkt. Kirstine kunne fortælle om, hvordan de i Assentoft går til sagen, og hvordan de forsøger at omfavne det, som de unge efterspørger.

Herefter forløb dagen med frokost og markedsplads, hvor der bl.a. var mulighed for at besøge LAG Randers-Favrskov, Kooperationen og flere lokale tiltag.

Priser til Klub'n i Ålum og Helle Vinther fra Udbyover Borgerforeningen

Som afslutning på dagen blev Årets Ildsjæl og Årets Initiativ kåret. Meget passende gik priserne i år til henholdsvis en ildsjæl og et initiativ, der netop har fokus på at gøre det rart for de unge at bo på landet.

Prisen på 10.000 kr. til Årets Ildsjæl gik til Helle Vinther fra Udbyover Borgerforening. Helle Vinther er bl.a. et omdrejningspunkt, når der skal søges fondsmidler, der er gået til legeplads, bålhytte og mere. Derudover er hun medlem af bestyrelsen i Egnsudvikling Ommersyssel, og har været med til at stå for etablering af multibanen ved skolen i Havndal, til stor glæde for børnene i Havndal Børneby og alle i og omkring Havndal. I nomineringen af Helle Vinther blev følgende desuden fremhævet:

Hun tager stort ansvar og del Havndal Bierfest. Helle er i den grad en ildsjæl af format, og et kæmpe aktiv for vores lokalsamfund. Hun tager initiativ og ansvar og går gerne forrest og sørger for at tingene bliver gjort til glæde og gavn for vores lokalsamfund.

Årets Initiativ og dermed også prisen på 25.000 kr. gik til Klub'n i Ålum, der er et gratis tilbud og mødested for børn og unge fra 8 år, der bor i Ålum og Omegn. I Klub'n mødes de unge hver anden mandag aften på loftet i Ålum Forsamlingshus, hvor de hygger, spiller bordfodbold, kort og brætspil. Børnene skiftes til at passe boden, de hører musik og får snakket om en masse emner. En af drengene fra Klub'n fortæller:

Før vi fik Klub’n, var vi mest sammen med dem, vi går i skole med, men vi savnede nogen at være sammen med hjemme, hvor vi bor. ”Jeg vidste slet ikke, at der boede en dreng på min alder lige ovre på den næste vej, for vi går jo ikke i skole sammen”. ”Men nu har vi mødt hinanden i Klub’n og nu mødes vi også hjemme hos hinanden og det er rigtig sjovt”.