ReThinker Randers – en ny frivilligorganisation i Randers Kommune

Når gæster fremover kommer til events og arrangementer i Randers vil der være en god chance for at møde en gæstfri lokal frivillig med en ReThinker jakke, et smil om munden og god inspiration i ærmet. En ny frivilligorganisation skal skabe endnu bedre gæsteservice i Randers Kommune

VisitAarhus og Randers Kommune viderefører nu det succesfulde frivilligkoncept, ReThinkers, med en frivilligorganisation i Randers. Målet er at udvikle og forankre et mangfoldigt og stærkt frivillighedsengagement i Randers, som skal understøtte byens blomstrende kultur- og erhvervsliv og være til glæde og gavn for hele Randers samt byens gæster og borgere. 

 

Lokal frivilligkoordinator med passion for frivillighed
Til at opbygge den nye frivilligsatsning, har VisitAarhus og Randers Kommune netop ansat frivilligkoordinator Jakob Tøtrup Kjærsgaard. Han skal stå i spidsen for at skabe en bank af lokale frivillige randrusianere og bygge bro mellem de frivillige og de aktører i Randers, der har brug for frivillige hænder til events og arrangementer rundt i kommunen.

 

”Jeg glæder mig enormt meget til at få oparbejdet en ny frivilligorganisation i Randers, som fokuserer på det gode samarbejde mellem alle de fantastiske frivillige og aktører, der findes i byen. Randers rummer et stort potentiale i den forbindelse, og vi har alle forudsætninger for at få opbygget en ny spændende base for frivillighed i byen, som gavner alt lige fra turisme til bæredygtighed, siger Jakob Tøtrup Kjærsgaard.

 

Den nye frivilligkoordinator har gode forudsætninger for at skabe den ønskede brobygning mellem Randers’ kulturaktører og byens frivillige. Jakob er født i Randers og bor i dag i Vorup med sin familie. Jakob er uddannet cand.mag. i historie og kulturformidling og har en stor passion for og bred erfaring med mødet og samarbejdet med frivillige, lige fra kulturinstitutioner til museumsverdenen.

“Jeg har alle dage været af den opfattelse, at de bedste til at forstå og sælge vores dejlige by, er randrusianerne selv, og det er en klar tankegang, som jeg arbejder ud fra. Jeg vil desuden lægge meget vægt på identitet og fællesskab, hvor vi i samlet flok kan bidrage med mange forskellige kompetencer, og dermed skabe nye venskaber og samtidig møde folk på tværs af alder”, siger Jakob Tøtrup Kjærsgaard.

Jakob kan træffes på kontoret på Underværket eller fanges på jtk@visitaarhus.com eller på tlf. 4412 3925. Han står klar til at møde alle, der kunne tænke sig at blive frivillig, som vil høre mere om planerne, eller som har behov for frivilligt engagement.

 

Om ASK ME
Etablering af frivilligorganisationen i Randers er en del af det ambitiøse projekt ”ASK ME”, der skal være med til at skabe gode, mindeværdige oplevelser for områdets turister gennem lokale frivillige samt sikre en grøn og social bæredygtig udvikling af turismen i Aarhusregionen.

ASK ME er en udvikling af det succesfulde aarhusianske frivilligkoncept, ReThinkers, som blev opbygget i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus i 2017, og i dag tæller ca. 2.200 ressourcestærke frivillige under VisitAarhus. Med ASK ME ønsker VisitAarhus at udvikle frivilligkonceptet i Aarhus og etablere lokale filialer rundt i Aarhusregionen.

ASK ME arbejder med frivillighed som middel til at opnå en styrket turisme i Danmark. Projektet er et middel til at styrke dansk turisme ved i højere grad at fokusere på aktiviteter, der bidrager til at understøtte livskvalitet og lokal stolthed hos de mennesker, der bor i Aarhusregionen.

Som en del af ASK ME har VisitAarhus indgået partnerskab med Randers, Syddjurs og Aarhus Kommuner, hvor projektet først udrulles. En række centrale turismeaktører bakker op om frivillighedsindsatsen – bl.a. Aarhus Havn, Aarhus Airport, Nationalpark Mols Bjerge og Scandic Hotels. Og når ”ASK ME” senere skal udbredes nationalt, sker det i tæt samarbejde med VisitDenmark, Danske Destinationer og Dansk Kyst- og Naturturisme.