Hvad er landzone

Planloven fastsætter, hvad der er byzone, sommerhusområder og landzoner. Af § 34 fremgår det, at hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner.

Stk. 2. Byzoner er:

  1. områder, som i en byudviklingsplan er udlagt til bymæssig bebyggelse,
  2. områder, som i en bygningsvedtægt er udlagt som byggeområder til bymæssig bebyggelse,
  3. områder, som i en byplanvedtægt er udlagt til bymæssig bebyggelse eller offentlige formål, og
  4. områder, som i en lokalplan er overført til byzone.

Stk. 3. Sommerhusområder er:

  • områder, som i en bygningsvedtægt eller en byplanvedtægt er udlagt til sommerhusbebyggelse, og
  • områder, som i en lokalplan er overført til sommerhusområde.

Stk. 4. Landzoner er de områder, der ikke er omfattet af stk. 2 og 3.