Nabohøring

Det er Randers Kommune, der er myndighed for behandling af landzonesager. Men inden kommunen meddeler en tilladelse, skal naboerne have lejlighed til at udtale sig om det ansøgte.

Derfor afholdes der i forbindelse med landzonesagen en nabohøring.

Høringen sker blandt de nærmeste naboer, oftest dem der grænser op til matriklen. Høringen har en længde af 14 dage, hvor man kan sende sine bemærkninger til Randers Kommune.