Om landdistriktsudvikling

Randers Kommune ønsker at støtte engagerede lokale kræfter for at skabe en udvikling, der styrker landsbymiljøerne og sammenhold i landdistrikterne og realiserer aktiviteter og initiativer.

Åbne vidder med udsigt over Gudenådalen og Randers Fjord. Bløde bakker med opdyrkede marker - lys, luft, natur og landsbyer med en rig kulturhistorie. Sådan er landdistrikterne omkring Randers. Landsbyerne ligger jævnt spredt og der er mange - omkring 90 - alle med hver deres særlige placering, historie og befolkning.

Byfornyelse

Vores landsbyer ligger tæt i landskabet. De er særlige fordi de udgør koncentrerede bymæssigheder i et ellers åbent og vidtstrakt landskab. I landområderne er der bl.a. mulighed for målrettede indsatser mod dårlige boliger, som kan skabe rum for ny bebyggelse, der styrker sammenhængen og forskønner landsbymiljøet. Men også mere omfattende fornyelsesplaner efter reglerne i byfornyelsesloven er mulige at realisere. Der er mulighed for byforskønnelse, anlæg af stier og torve eller indretning af tomme driftsbygninger til for eksempel småerhverv eller boliger.

Boligby

Landbruget er ikke længere landsbyernes eksistensgrundlag, selv om de historiske rødder ligger her. Mange landsbyer står overfor en udfordring, fordi de i fremtiden primært vil fungere som boligbyer. Hvordan sikrer man det gode naboskab, historien og sine rødder, samtidig med at man sikrer udviklingsmulighederne?

Gårdudvikling

Gårdtransformationer som Syvager i Lem og Skjødtgården i Vestrup, er rigtig gode eksempler på hvordan landsbyer styrkes med øget tilflytning, gennem et varieret boligudbud, samtidig med at landsbyernes karakter bevares og styrkes. Særligt natur- og kulturhistoriske kvaliteter kan dyrkes og gentænkes, så f.eks. overflødige landbrugsbygninger eller erhvervsbygninger kan transformeres og finde nye funktioner som boliger, erhvervslokaler, fællesfaciliteter eller lignende.

Lokale udviklingsplaner

En række landsbyer arbejder allerede med at lave udviklingsplaner, der kan fungere som en guide for lokalområdets udvikling. En udviklingsplan gør der muligt at beskrive og diskutere idéer og holdninger til den lokale udvikling.

Bosætning

Det skal være attraktivt at bosætte sig og leve i Randers Kommunes landsbyer. Her er det højt til loftet og kort til naboen. Sammenhold og lokalt initiativ skal danne grundlag for udvikling, som borgerne føler ejerskab og ansvar for.

 

Landdistriktsudvalget er sat i verden for at styrke bosætning, erhverv og turisme, på en bæredygtig måde, i Randers Kommunes landsbyer og lokalområder.

Udvalget råder bl.a. over landsbypuljen, hvorfra der løbende bevilliges midler til projekter i landsbyer og lokalområder.

Udvalget holder hvert andet udvalgsmøde ude i landsbyerne.

Så bor du i en by, har en virksomhed eller er der noget helt tredje du syntes Landdistriktsudvalget skal komme ud og opleve, så kontakt Landdistriktsservice på landdistriktsservice@randers.dk.

Læs mere om Landdistriktsudvalget.

Landdistriktsservice er en enhed, der skal hjælpe borgere i kommunens knap 90 landsbyer og lokalområder med at realisere udviklingsprojekter. Teamet består af medarbejdere fra fire forskellige afdelinger i Randers Kommune. Netop de forskellige fagligheder skal medvirke til at give et kvalitetsløft i de udviklingsinitiativer borgere i landsbyerne gerne vil arbejde med.

Landdistriktsservice kan hjælpe dig med:

  • At finde vej i den kommunale administrationen
  • At få kvalificeret sparring i forhold til udviklingen af et projekt
  • At få hjælp, råd og vejledning omkring fundraising til et projekt
  • At få hjælp og vejledning til udarbejdelse af en lokal udviklingsplan

Vil du have fat i Landdistriktsservice?

Så kan de kontaktes på: 2057 3090 eller landdistriktsservice@randers.dk

Vil du gerne holdes opdateret om landdistriktsudvikling i Randers Kommune? Løbende inviteres til arrangementer der er relevante for landdistrikterne? Eller have invitationen til næste års konference?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og se tidligere udsendte nyhedsbreve her.

Randers Kommune har udarbejdet et strategisk afsæt for landdistriktsudvikling, som skal sikre, at alle landsbyer og lokalområder, understøttes i den udvikling, der giver mening, i det enkelte områdes kontekst og virkelighed.

Du kan se det strategiske afsæt her.

Randers Kommune har information der bl.a. henvender sig til borgere i kommunens landsbyer og lokalområder. Den information er samlet her.

Foreninger og foreningsliv i Randers Kommune
Randers Kommunes foreningsportal, med oplysninger om og til foreninger.

Det sker i Randers 
Eventsekretariatets hjemmeside for arrangementer der finder sted i Randers Kommune.

Planlægning i Randers Kommune
På planafdelingens hjemmeside kan der findes information om f.eks. lokalplaner, landzonetilladelser, arkitekturpolitik og meget andet.

Landsbyregistrering 2011
Landsbyregistrering 2011 er et katalog med beskrivelser af samtlige 86 landsbyer i Randers Kommune.

Kommuneplan
Den gældende kommuneplan for Randers Kommune.

Webkort
Her kan informationer fra bl.a. kommuneplanen ses på kort og luftfotos.

Byggegrunde
Her finder du information om de byggegrunde kommunen har til salg.

Bredbånd
Her finder du information om kommunens arbejde med udbredelsen af bredbånd.

Giv os et praj
Her har du mulighed for at give Veje og Trafik besked om fejl og mangler.

Finansiering; hvor, hvordan og til hvad kan vi søge penge?

Der findes en række fonde og puljer, der kan søges til finansiering af projekter, men man skal være klar over, at det er et (tids)krævende arbejde at søge midler. Derfor er det en god idé, at fordele arbejdet på flere personer.

Det er muligt for repræsentanter fra foreninger i Randers Kommune, at få adgang til fondsdatabasen fonde.dk, og deltage i det årlige fundraising arrangement i efteråret.

Du kan læse mere om fundraising her.

Og her kan du se, hvordan du får adgang til fonde.dk

Der er guides til alt - lige fra planlægning og fundraising til udvikling og afholdelse af aktiviteter og faciliteter.

Her er også en guide til at skrive en pressemeddelelse og hjælp til markedsføring, samt en byggeguide til foreninger.

Tag et kig og bliv inspireret.

Inspiration til at drive en forening

Ikke to landsbyer er ens og det der kan lade sig gøre ét sted, kan ikke nødvendigvis lade sig gøre et andet. Derfor kan vi godt glædes ved og lade os inspirere af andre lokalsamfunds opfindsomhed og kreativitet.

På siden her er samlet en masse viden, links til andre hjemmesider om landdistriktsudvikling, og en række eksempler på helt forskellige udviklingsprojekter, drevet af lokale kræfter.

Bliv inspireret her

Randers Kommune gennemfører områdefornyelser i flere landsbyer i Randers Kommune. Dem kan du læse mere om her.