Udviklingsplaner

En udviklingsplan er et værktøj. Den giver et overblik over et lokalområdes eller en landsbys fælles vision. Den er jeres vision for, hvordan jeres lokalsamfund skal udvikle sig.

Med en udviklingsplan i hånden, står jeres lokalsamfund stærkere, når idéer og mål for konkrete projekter skal beskrives eller forklares og der skal udarbejdes ansøgninger til projekter. For at planen skal have vægt, er det helt afgørende at lokalsamfundet taler med en samlet stemme.

Udviklingsplanen kan også tjene som ”salgsmateriale” overfor investorer, fonde, puljer o.lign. og den vil være en guide, når der skal træffes beslutninger om fremtidig udvikling.

I bestemmer selv form og retning - udgangspunktet er jeres ønsker og ideer. Jeres engagement. Til gengæld skal visionen og ønskerne i udviklingsplanen netop være fælles - på tværs af foreninger, grupper og råd i netop jeres lokalområde.

Kunne I tænke jer en udviklingsplan?

Landdistriktsudvalget har sat midler af til at lave nye udviklingsplaner, så Randers Kommune søger netop nu fem byer eller lokalområder som kan tænke sig at gennemgå et forløb omkring udarbejdelse af en udviklingsplan.

Et forløb vil typisk løbe over tre -seks måneder, hvor der afholdes borgermøder og andre aktiviteter i byen. F.eks. en byvandring. Det vigtigste for at få en succesfuld proces og en udviklingsplan med projekter der kan realiseres, er det lokale engagement. Det er derfor vigtigt, at I er indstillet på at gøre en indsats, for at få jeres medborgere til at være med.

Der tilknyttes en konsulent til at køre møder og workshops, samt hjælpe med at udforme den endelige plan og samtidig får hver by også en kontaktperson fra LAG Randers-Favrskov eller Randers Kommune, som vil deltage i møderne og hjælpe med de udfordringer I kan møde.

Har I lyst til at høre mere om udviklingsplaner, kan I kontakte Landdistriktsservice på 2057 3090 eller sende en mail til landdistriktsservice@randers.dk