Flodbyen Randers

Vi skaber en ny bydel til 7-8.000 mennesker i det unikke floddelta ved Gudenåen og Randers Fjord.

Danmarks eneste flod, Gudenåen, har sit delta midt i Randers. Her realiseres Flodbyen Randers med en bydel på op mod 3.500 nye boliger og op til 8.000 nye beboere. Projektet opføres i fem etaper fordelt over 59 ha. Randers Kommune har sammen med AP Ejendomme stiftet et arealudviklingsselskab, som skal stå for at realisere de to første etaper. Spaden til de første boliger ventes at blive sat i jorden i løbet af 2023.

Byudvikling og klimaplan går hånd i hånd

Randers Havn flytter længere ud i Randers Fjord og dermed frigøres en række nuværende havneområder til den nye Flodby. Byudviklingen realiseres i et samspil med en samlet klimatilpasning af både den kommende nye bydel og den eksisterende by. Flodbyen skal fremtidssikres så det på en gang bliver en attraktiv bydel med et liv ved vandet uden ubehagelige oversvømmelser. Klimatilpasningen består bl.a. af naturarealer, der skaber værdi i hverdagslivet og kan håndtere vand ved stormflod.

Læs mere om projektet på www.flodbyen.dk