Stammen og løbsk tale

PPR tilbyder talepædagogisk og psykologisk bistand efter behov samt stammecafé til voksne, som stammer.

Stammen

Stammen er en tale-/sproglidelse, som giver forstyrrelser i kommunikationen.

Stammen eksisterer i forskellige grader. Nogle kan have stammen i let grad, mens andre kan være hårdt ramt og derfor undgår at tale med andre mennesker.

Stammen bliver ofte illustreret som et isbjerg, der består af den hørbare stammen over vandoverfladen og den ikke hørbare del under vandoverfladen, f.eks. undgåelse af stammen og frygt for at komme til at stamme.

Stammen kan bestå af:

  • gentagelser af ord eller dele af ord
  • forlængelser af lyd
  • blokeringer
  • grimasser og medbevægelser
  • angst og panik

Løbsk tale

Løbsk tale er en tale-/sproglidelse, som giver forstyrrelser i kommunikationen. Løbsk tale har nogle fællestræk med stammen.

Løbsk tale kan bestå af:

  • hurtig, stødvis og utydelig tale
  • gentagelser af stavelser, ord og lyd
  • manglende opmærksomhed og overblik
  • springende tankegang og problemer med at lytte

Behandling

Stammebehandlingen tilrettelægges i et samarbejde med den unge eller voksne, der stammer eller har løbsk tale. Den enkeltes behov er styrende for, hvad der lægges vægt i behandlingen.

Bistanden er gratis for borgere, der er bosiddende i Randers Kommune.

Stammecafé

Randers Kommune indbyder unge og voksne, der stammer, til at deltage i café-eftermiddage på Talepædagogisk Center, Randers. Det overordnede formål med stammecafé er, at unge og voksne med stammen og/eller løbsk tale kan møde andre med tilsvarende talevanskeligheder. Ved de afholdte stammecaféer har der været oplæg om stammen, vist film og lignende.

Information om næste caféarrangement oplyses ved kontakt til talekonsulenterne (se den grå boks).