Papir

I genbrugsbeholderen til papir, må du smide alt rent papir og karton direkte i beholderen. Pap skal du af med på anden vis.

Papir som kan genbruges

 • Skrivepapir og kuverter
 • Aviser, reklamer og ugeblade (uden madrester og jord)
 • Andre tryksager
 • Telefonbøger
 • Tyndt karton, f.eks. æsker fra cornflakes (uden indhold) og tomme rør fra toiletruller

Følgende kan IKKE genbruges som papir

 • Mælkekartoner og andet papir med belægning af plastik og lim (samles i en klar sæk og afleveres på genbrugspladsen til genanvendelse eller afleveres som storskrald)
 • Beskidt papir (skal i beholderen til restaffald)
 • Pizzabakker (skal i beholderen til restaffald)
 • Gavepapir (skal i beholderen til restaffald)
 • Bølgepap og andet pap (afleveres i papcontaineren på genbrugspladsen eller stilles bundtet ud til storskrald - hvis du har bestilt afhentning selvfølgelig
 • Brugt køkkenrulle og papirlommetørklæder (skal i kompostbeholderen eller det skal i beholderen til restaffald). 

Fortrolige papirer

Som privatperson kan du aflevere fortrolige papirer på genbrugspladsen i Randers. Spørg en pladsmand, hvor den aflåste container står. Papirerne skal afleveres i containeren uden mapper, plastik lommer m.m. Erhvervsdrivende med gyldigt erhvervsmærket er også velkomne, men har du jævnligt store mængder papir, kan vi anbefale, at du i stedet laver en aftale med en aftager af papir til genbrug.