Vejledning til sløjfning

af olietanke under 6000 liter i systemet Byg og Miljø

Start et nyt projekt

Gå ind på www.bygogmiljoe.dk
Log in med Nem-id.
Når du er logget ind, bliver den tekst du skriver automatisk gemt. Du kan navigere rund i din ansøgning via menuen i venstre side, eller anvende ”næste” knappen i bunden af siden.

Tryk på Projektoverblik.

Du vil nu kunne se en liste over de overordnede temaer, du skal igennem for at kunne indsende en ansøgning. Det er også under Projektoverblik, du kan orientere dig om, hvor du er i udfyldelse af ansøgningen.
Det markeres med en lodret blå streg til venstre for temaet.
Start med at angive et Projektnavn, du kan huske. Navnet er op til dig.

Vælg projektets sted

Vælge adresse, matrikel eller ejendomsnummer på det sted, hvor olietank er/skal placeres.

Vælg ansøgninger

Det materiale du skal indsende afhænger meget af hvilken ansøgning du vælger. Derfor er det vigtigt at vælge den eller de rigtige ansøgninger.
Vælg ’Sløjfning af olietanke’ eller 'historisk sløjfning af olietank', hvis olietanken tidligere er nedlagt uden at kommunen er informeret.

Udfyld anlægsspecifikationer om olietanken

Så kan vi se hvilken olietank der drejer sig om bl.a. om den er overjordisk eller nedgravet.

BBR om varmeinstallationen

Hvis du har ændret varmekilde skal man vælge den nye opvarmningsform her.

Udfyld punkterne

Med mindre der er en væsentlig grund til at et punkt ikke er relevant, skal al dokumentation udfyldes. Husk at beskrive hvorfor, hvis du ikke mener det er relevant. Du kan vinge af i feltet ’ikke relevant’.

Indsend projektets ansøgning

Se dine ansøgnings status i projektoverblikket.

Forløb efter indsendelse

Sagsbehandleren modtager din ansøgning

Projektets sted, og hvilken type af ansøgning der er tale om, afgør hvilken myndighed der modtager den enkelte ansøgning. Du kan se i dit projektoverblik, hvem der behandler din ansøgning.

Genindsend hvis din ansøgning har mangler

Du vil få besked, hvis der er mangler i din ansøgning. Husk at indsende den igen