ID:FORVANDLING

En samskabelse med musik, kunst, teater og dans den 27. februar 2024 i Kulturhuset

ID præsenteres af et samarbejde mellem Randers Kommune og kulturinstitutionerne; Randers Kunstmuseum, Randers Musikskole, Kaosambasaden/Turbinen, Randers Teater og ungdomsuddannelserne Randers Statsskole, Paderup Gymnasium og Randers HF/VUC. Projektet er støttet af Kulturregion Østjysk Vækstbånd - et samarbejde mellem Kulturministeriet og Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens Kommuner. Formålet er at give unge med interesse for musik, teater og kunst en platform, hvor de kan udvikle sig kunstnerisk. 

ID-projektet er også med til at ungdomsuddannelserne og de unge får øje på at der er kulturuddannelser i Randers Kommune. Derudover er det en dannelsesrejse, der er med til at give de unge et forhold til professionel kultur. 

Vinterens tema er ”FORVANDLING”, som de unge selv har valgt. Temaet dækker over mange ting og de forskellige hold tolker temaet på hver sin måde. Der er forvandling i vores samfund, den personlige forvandling fra ung til voksen. Eller den forvandling vi som individer kan opleve hos os selv, når vi ændrer os over tid. Mødet med andre mennesker og erfaringer i vores liv kan forvandle os. Forvandling kan derfor også sidestilles med en forandring. Det kan være en forandring på godt eller ondt i vores sindstilstand, interesser eller holdninger. Der kan være tale om at have mod til at forandre sig, tør at se fremad uden hele tiden at tage vores fortid med. Det kan også være modet og lysten til at møde, det der er anderledes osv.

Vinterens samskabelse med musik, kunst, teater og dans foregår i Kulturhuset, hvor hele huset bliver taget i brug på forskellige måder.  Der er generalprøve mandag den 26. februar og premiere tirsdag den 27. februar. Der bliver frigivet 300 gratis-billetter til premieren. Formatet på ”ID:FORVANDLING” er en kulturvandring. Der bliver i alt seks vandringer, som hver har en varighed af 80 minutter.

Der er nedsat en ungestyregruppe, som er med til at ideudvikle på rammerne til årets projekt. Niveauet i ID-projektet er højt. Alle har arbejdet med deres bidrag til produktionen i fællesskab med deres daglige undervisere. Et dogme i ID-projekterne er, at der til hvert hold er afsat et beløb til indkøb af professionelle kunstnere som gæsteunderviser i deres specifikke kunstart. ID blev skabt i 2019, hvor 90 lokale unge deltog i det første ID-projekt. Der har været afholdt et forløb hvert år siden. 

Deltagere i ID:FORVANDLING: 

  • Paderup Gymnasium, musik/ kor
  • Randers Statsskole, Drama
  • Paderup Gymnasium, Drama
  • HF/ VUC, musik og kunst
  • Randers Musikskole
  • Randers Kunstmuseum, KunstLAB
  • Turbinen/Kaosambassaden
  • Randers Teaters Talentskole

Formand for Sundheds-, Idræts-, og Kulturudvalget i Randers Kommune, Louise Høeg, siger om ID: 

"Vores erfaring med projektet er, at det for de unge er en fantastisk dannelsesrejse. Men det er også et sted, hvor de unge gymnasieelever bliver præsenteret for kommunens kulturuddannelser og kulturinstitutioner. Mange af de unge deltagere får dermed blod på tanden til at have en fremtid inden for kulturlivet. Det skyldes både de unges eget engagement, men ikke mindst også det engagement som uddannelsesinstitutionerne og kulturinstitutionerne lægger i projektet. Det er skønt at se, og jeg vil gerne takke for det store engagement."

ID på Radio ABC 

Tre af deltagerne i ID:FORVANDLING har været på Radio ABC for at fortælle om projektet og deres erfaringer med kulturproduktion. Studievært Stefan Julian fra radioprogrammet MorgenKammeraterne interviewede de tre deltagere i afgangshallen på Randers Station lige uden for Radio ABC. Du kan høre resultatet her på siden.